Soud pátrá po datu úmrtí muže

Soud pátrá po datu úmrtí muže
ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Ivo Fišera, narozeného dne 2. 2. 1958, posledně trvale bytem nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Ivo Fišer byl nalezen bez známek života dne 19. 6. 2022 ve svém bytě na Žižkově náměstí 134/19 v Prostějově. Oddělení Policie ČR věc šetří pro podezření ze spáchání přečinu Usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1 trestního zákoníku. Šetření dosud nebylo ukončeno.

„Soud oznamuje, že po uplynutí lhůty jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky, která končí dne 26. 9. 2022, vydá rozhodnutí, ve kterém určí den smrti Ivo Fišera,“ uvedla samosoudkyně Lucie Pospíšilová s tím, že proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. (red) 

Poslat nový komentář