Prostějov je zdravým městem, obhájil svou pozici

Prostějov je zdravým městem, obhájil svou pozici
ilustrační foto

 

Město Prostějov i letos obhájilo své dobré hodonocení v projektu Národní sítě Zdravých měst ČR. Ten je součástí mezinárodního programu Agenda 21 a je do něj zapojeno 107 měst, obcí a mikroregionů. Kromě Prostějova se hodnocením B, tedy druhým nejvyšším a zároveň nejlepším, jaké zatím lze v České republice získat, mohou pochlubit Jen další čtyři česká města, Chrudim, Litoměřice, Kopřivnice a Vsetín.

 

 

"Město Prostějov je členem NSZM od roku 2000, v roce 2001 zastupitelstvo města schválilo Deklaraci projektu Zdravé město. Letošní kontrola plnění kritérií místní Agendy 21 proběhla poslední říjnový den v Prostějově. Obhajoba i kontrola plnění kritérií MA21 na místě proběhla pod vedením političky Zdravého města Aleny Raškové. Obhajoby se zúčastnili také pracovníci magistrátu, kteří úzce spolupracují a podílejí se na projektu Zdravého města Prostějov," informuje hlavní organizátorka a koordinátorka Zdravého města Alena Dvořáková s tím, že cílem místní Agendy 21 je vytváření procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen současných obyvatel měst, ale také život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností.

 

 

„Jako příklad z praxe mohu uvést, že jako jedno z mála měst máme například unikátní systém veřejné dopravy plně vybavený ekologickým pohonem na stlačený zemní plyn. Snažíme se o co nejvíce otevřený úřad občanům, ať již ve vztahu k vyřizování jejich záležitostí na magistrátu, tak i možnostem vyjadřovat se k otázkám dalšího vývoje,“ uvedla náměstkyně primátora Alena Rašková, s tím, že právě možnost občanů vyjádřit se ke konkrétním plánům získává největší ocenění. "U nás to znamená například šest sezení s obyvateli sídliště Šárka, kteří se mohli vyjádřit i k tomu, kam se umístí třeba přechod či naposledy setkání ohledně cyklostezky Vrahovice," doplňuje Rašková.

Z dalších konkrétních zavedených kroků magistrátu  pak zmiňuje projekt pojízdného úřadu, bezplatné telefonní linky, ve srovnání s jinými městy rozsáhlé úřední hodiny, a také bezproblémový přístup občanů přímo k vedení města.

(red)

 

Slavnostní ocenění a předání diplomů osvědčujících dosažené hodnocení proběhlo v úterý 20. listopadu 2012 v Praze na Konferenci Národní sítě Zdravých měst ČR 2012, která byla v letošním roce spojená s Přehlídkou nejlepších místních Agend 21.

 

Poslat nový komentář