Krajská rada schválila plán investic, financovat je bude i z úvěrů

Krajská rada schválila plán investic, financovat je bude i z úvěrů
ilustrační foto

Rada Olomouckého kraje na své zasedání na konci ledna rozhodla o čerpání dvou úvěrů, které z velké části použije na kofinancování rozpracovaných či nových investic. Schválila také programové prohlášení na další čtyři roky a souhlasila s obnovením železniční dopravy mezi Hanušovicemi a Dolní Lipkou.

Jak informoval hejtman Jiří Rozbořil, Rada kraje schválila čerpání 5. tranše z úvěru poskytnutého kraji Komerční bankou, a to ve výši 5 368 064,22 Kč a 7. tranše úvěrového rámce z Evropské investiční banky ve výši 600 milionů korun, které by měly být použity na dofinancování rozběhnutých projektů i na nové akce. Celkem má nyní kraj rozběhnuto 514 projektů, které bude kromě úvěrových peněz financovat z vlastních zdrojů a z operačního programu životní prostředí. Celková výše úvěru z EIB byla 3 miliardy korun, kraj za čtyři roky vypotřeboval již 2,4 miliardy.

Hejtman dále informoval, že Rada kraje schválila plán realizace investičních projektů kraje spolufinancovaných z evropských fondů. „Jde o 51 projektů v celkové výši 1,196 miliardy korun. Z celkové ho počtu je 25 projektů v oblasti školství (457 milionů), 11 projektů v oblasti sociální (cca 244 milionů), 10 projektů v oblasti dopravy (cca 417 milionů) a 5 projektů v oblasti zdravotnictví (cca 82 milionů). V roce 2013 je navrženo zahájit 35 projektů s předpokladem prostavěnosti za rok 2013 ve výši cca 422 milionů, v roce 2014 je pak navrženo zahájit zbývajících 16 projektů s předpokladem prostavěnosti ve výši cca 756 milionů korun,“ doplnil Rozbořil.

Programové prohlášení a Letiště Přerov

Dalším důležitým bodem z jednání bylo schválení programového prohlášení Rady, ve kterém si kraj vytkl pět priorit. „Jsou to centralizované nákupy, centralizace cestovního ruchu, odpadové hospodářství, transformace Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje na obchodní společnost a otevřenost kraje,“ upřesnil Jiří Rozbořil.

Nejvýše postavený muž kraje následně informoval o situaci ohledně Letiště Přerov. Zde podle něj nyní probíhají intenzivní jednání akcionářů s ministerstvem obrany, která by měla pokračovat i v únoru a na konci tohoto měsíce by mělo být jasno. Hejtman však dodal, že existuje stále několik variant využití letiště.Dobrou zprávou pro občany Olomouckého kraje je pak znovuzprovoznění železniční tratě mezi Hanušovicemi a Dolní Lipkou, a to od 2. února do 7. dubna, kdy chce kraj zjistit, jak budou vlaky obsazeny. Vlaky budou na této trati jezdit pouze o víkendech a jejich provoz bude plně hradit Pardubický kraj. Osud druhé zrušené trati mezi Prostějovem a Chornicí zatím zůstává nejistý a kraj chce počkat na výsledky znovuzprovoznění tratě na Hanušovicku.

Některé body z jednání se týkaly konkrétně Prostějova a okolí. Nejdůležitější z nich je pověření někdejšího náměstka hejtmana pro oblast školství Pavla Sekaninu řízením školského zařízení Schola Servis v Prostějově. Kromě toho také Rada schválila uzavření smlouvy se Stavební společností Navrátil na výměnu oken a rekonstrukci venkovního omítkového pláště v ústavu sociální péče v Nových Zámcích u Litovle. Celková cena této zakázky činí 26 milionů korun.

O jednotlivých schválených bodech Rady kraje se podrobněji dočtete v našem zpravodajství příští týden.

(zkl)

Poslat nový komentář