Mateřské školy zítra přijmou na 400 dětí. Kam zajít?

Mateřské školy zítra přijmou na 400 dětí. Kam zajít?
Zítra v Prostějově proběhne zápis dětí do mateřských škol.

Zápis dětí do mateřských škol v Prostějově se uskuteční jíž zítra, ve středu 27. února 2013 od 8.00 do 17.00 hodin, a to na základě dohody všech ředitelů a ředitelek MŠ.

"Na jednotlivých pracovištích budou k dispozici konkrétní informace. K zápisu se dostaví s dětmi rodiče (jejich zákonní zástupci) a předloží občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte, maminky pak případně i doklad o nástupu do zaměstnání. Počet přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě školy. V případě nepřijetí je možné podat odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, Jeremenkova ul. 40a," uvedl vedoucí odboru školství, kultury a sportu magistrátu města Prostějova František Říha.V Prostějově mají rodiče k dispozici celkem 18 mateřských školek o celkové kapacitě 1700 míst a další dvě školky, provozované jinými zřizovateli. "Letos máme 400 volných míst, loni bylo asi 415. Pak ještě očekáváme, že někteří rodiče, kteří požádali o odklad školní docházky, tak jejich dítě zůstane v mateřské škole, tak s nimi pochopitelně prozatím nepočítáme," uvedla náměstkyně primátora Ivana Hemerková. Přednostně budou přijaty děti předškolního věku a podle toho, kdy dovrší tří let věku. Rozhodovat však může i nástup rodiče do zaměstnání. "Pokud bude maminka potřebovat nastoupit do zaměstnání, tak teď přijmeme i děti, které třeba byly rozhodnutím nepřijaty," doplnila náměstkyně.Rodiče si mohou zvolit mateřskou školu podle svého uvážení, spádová oblast není při jejich volbě důležitá.

Mateřské školy v Prostějově:ředitelství MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace - pracoviště Mozartova ul. 43ředitelství MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace - pracoviště Raisova ul. 6ředitelství MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 - pracoviště Květná ul. 4, - pracoviště ul. A. Krále 16, - pracoviště Hanačka 3ředitelství MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a - pracoviště ul. Libušinka 18, - pracoviště Dvořákova ul. 5, - pracoviště Žešov 81ředitelství MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace (Vrahovice)ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 - pracoviště Husovo nám. 94ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 - pracoviště Fanderlíkova ul. 69ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 - pracoviště ul. 5. května 7 (Čechovice)- pracoviště Mánesova ul. 15 ředitelství ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 - MŠ v areálu školy ředitelství

ředitelství Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově, Komenského 17 - pracoviště MŠ sídliště Svobody 53  (tel.: 581 115 003 nebo 733 755 888). zřizovatel Arcibiskupství olomouckéředitelství Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 - pracoviště Speciální mateřská škola Mozartova ul. 30, Prostějov. Pro děti s vadami řeči, sluchu, zraku, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením (tel.: 582 344 324), zřizovatel Olomoucký kraj

 

(zkl)

Poslat nový komentář