Město vyhlásilo soutěž na svoje nové logo

Město vyhlásilo soutěž na svoje nové logo
Jedno z nejkontroverznějších městských log má v současnosti Ostrava. Překoná jej Prostějov?

Rada města vyhlásila veřejnou soutěž na vytvoření loga a logotypu města Prostějova. Předmětem této dvoukolové soutěže je vytvoření grafických návrhů, které budou základem pro komplexní vizualizaci města. Návrhy by měly být jednoduché, originální, nezaměnitelné a použitelné i samostatně. Logo a logotyp budou užívány na propagačních materiálech, dokumentech, vizitkách, webových prezentacích a podobně.

„Logo bude sestávat z grafického symbolu. U logotypu bude logo doplněno slovem,“ vysvětlila Ivana Hemerková, náměstkyně primátora.  Protiargumentem může být tvrzení, že stačí znak města. Ten však podléhá zákonu o obcích. „Pokud tedy chce například pořadatel kulturní akce využít znak města, musí podat žádost, kterou schvaluje rada města. Zatímco logo města je zájemcům při splnění určitých předem daných podmínek vizuálního stylu volně k dispozici,“ argumentovala náměstkyně Hemerková. „Další věc, kterou je nutné vzít v potaz, je grafická náročnost našeho znaku, která snižuje rozsah jeho využití například na malých předmětech nebo v černobílé verzi,“ upozornila Ivana Hemerková. Soutěž proběhne dvoukolově, kdy každý z účastníků bude moci podat maximálně tři návrhy, z nichž každý bude posuzován samostatně. Odborná porota poté vybere do pěti návrhů a nechá jejich zpracovatele je použít na obálkách či drobných předmětech. Poté vybere vítězné logo Rada. Do výběru nového loga však bude zapojena i veřejnost, která bude moci mezi prvním a druhým kolem hlasovat o zhruba pěti návrzích. "Konečené slovo však bude mít Rada města," doplnila náměstkyně Hemerková. Návrhy mohou firmy podávat do 31. července a vítězné logo chce magistrát vybrat do konce října letošního roku. Autor vítězného loga získá odměnu 30 tisíc korun. Podrobné podmínky soutěže najdete zde.(zkl)

Poslat nový komentář