Prostějované loni vytřídili přes pět tisíc tun odpadu

Prostějované loni vytřídili přes pět tisíc tun odpadu
ilustrační foto

 

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace získalo město Prostějov Osvědčení o úspoře emisí. Přispělo tak ke zlepšení životního prostředí a snížení takzvané „uhlíkové stopy“.

 

„V loňském roce vytřídili Prostějované přes pět tisíc tun odpadu, za což jim patří dík. Pomohli tak nejen uspořit finance, které mohly být investovány například do tak nutných oprav chodníků v našem městě, ale zejména přispěli k ochraně životního prostředí,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

                                                                    tuny                                     Kč

 

  1. čtvrtletí 2012                                      1 217,511                           932 660,00

  2. čtvrtletí 2012                                      1 407,482                       1 139 008,00

  3. čtvrtletí 2012                                      1 273,449                       1 245 985,50

  4. čtvrtletí 2012                                      1 250,419                       1 290 858,50

       celkem                                              5 148,861                     4 608 512,00

 

V roce 2012 bylo díky recyklaci papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci systému EKO-KOM uspořeno 27 034 318 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok 300 000 domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém EKO-KOM ke snížení emisí o 1 114 840 tun CO2 ekvivalentu, což představuje více než 1% celkových emisí skleníkových plynů ČR.

(red)

 

Poslat nový komentář