Zprávy - Prostějov

„Přecházení silnice v Martinákově ulici - v křižovatce s ulicí Pod Kosířem je v současné chvíli velmi problémové až nebezpečné. V tomto frekventovaném místě chybí například přechod pro chodce či jiné opatření, které by chodcům umožnilo silnici přejít bezpečně,“ zamýšlí se náměstek primátora pro stavebně investiční...
Žáci základních škol v kraji si připomněli Pomněnkový den. Kresbami Tento den je nejen připomínkou pro rodiče, kterým jejich potomci beze stopy zmizeli, ale také upozorněním veřejnosti na časté případy pohřešovaného dítěte či dítěte na útěku. Projekt má především za cíl dostat do povědomí dětí rizika spojená s útěkem z domova. Zároveň je tento...
Aktivní senior byl přínosem nejen pro seniory „Soutěžící plnili patnáct jednoduchých úkolů. Na stanovištích se prověřovaly znalosti z různých oborů – šlo například o základy první pomoci, dopravní předpisy, poznávání přírodnin, památky našeho města, trénink paměti, střelba na laserové střelnici, požární ochrana,...
Na sídlišti Šárka běží rekonstrukce veřejného osvětlení Modernizace a obnova tentokrát probíhá na sídlišti Šárka. Předmětem projektu, který byl nedávno zahájen, je výměna 133 kusů stávajících svítidel s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami za moderní a úsporná LED svítidla. „Jejich výkon bude v nočních hodinách regulován s roční...
Porušil vyhlášku města. Pálil odpad na zahradě Na uvedeném místě strážníci zjistili, ze které zahrady kouř vychází a podařilo se jim zkontaktovat padesátiletého muže, který na svém pozemku pálil vlhký zahradní odpad. Strážníci muže poučili o platnosti vyhlášky města, která povoluje pálení suchého rostlinného odpadu pouze v...
Muzejní noc 2023 už v pátek! Program nabízí muzeum, Špalíček i hvězdárna Uskuteční se ve všech budovách – na hlavní budově na náměstí T. G. Masaryka 2, v Galerii Špalíček na Uprkově 18 i na Hvězdárně Prostějov v Kolářových Sadech 3348 (na hvězdárně od 20:00). „Upozorňujeme, že dříve avizovaný Marsmeloun (nafukovací model Marsu) z technických důvodů...
Nechmel děti! Ochucené nealko pivo není a nebude limonáda Můžeme se přesvědčovat, jak chceme, ale i v tom nejnealkoholičtějším nealko pivu, alkohol je. Nealko piva mohou podle zákona obsahovat maximálně 0,5 % alkoholu a ta ochucená průměrně obsahují 0,23 % alkoholu. Pokud tak 20kilový školák vypije 0,5l plechovku nealko piva, může mít...
Motivy na vánoční kelímky hodnotila v prvním kole odborná komise „V kategorii dětí a žáků mateřských a základních škol k nám dorazilo 17 prací, a to konkrétně ze základních škol Jana Železného a Dr. Horáka. V kategorii středních škol a ZUŠ jsme přijali 30 návrhů. Velmi mile nás potěšilo, jak jsou děti a studenti šikovní, opravdu je z čeho...
Město Prostějov se letos poprvé připojí k Víkendu otevřených zahrad „A nejen to, chceme jim nabídnout i komentovanou prohlídku, v jejímž rámci se dovědí něco o dřevinách a květeně daného parku. Pro letošní rok jsme připravili komentovanou prohlídku Spitznerových sadů a Botanické zahrady Petra Albrechta, a to v neděli 11. 6. 2023 ve 14:00...
Prostějovští průzkumníci se zúčastnili cvičení NATO Noble Jump na Sardinii Cvičení Noble Jump se koná v rámci NATO jako součást iniciativy nazvané Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), která má posílit obrannou schopnost a reakční schopnost NATO v případě krize či konfliktu. Slouží především k připravenosti a vyzkoušení sil velmi rychlé reakce....