Hendikepovaným žákům jde učení lépe díky tabletům od Nadace Agel

Hendikepovaným žákům jde učení lépe díky tabletům od Nadace Agel
foto Nemocnice Prostějov

Už několik dnů si zdravotně postižení žáci speciální školy v Prostějově užívají interaktivní a zábavnější formu vzdělávání. Nadace Agel škole přispěla částkou 50 tisíc korun na nákup iPadů, které poslouží hendikepovaným dětem k procvičování čtení, psaní, počtů i dalších dovedností.

Nové iPady poslouží žákům základní speciální školy Tetín 7, která funguje při Střední škole, Základní škole a Mateřské škole Komenského 10 v Prostějově. Zdejšími žáky jsou děti se zdravotním postižením - ať už mentálním, řečovým, zrakovým či kombinovaným, ve všech stupních. „Jako jediný tablet na trhu nabízí iPad široké možnosti i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito žáci zvládají jeho obsluhu i bez dalších kompenzačních pomůcek zcela samostatně. Nemluvě pak o atraktivitě. Tyto přístroje jednoznačně žáky lákají a motivují,“ říká ředitel školy Radim Janáček s tím, že iPady škola využívá v hodinách čtení, psaní, matematiky, řečové výchovy či rozumové a smyslové výchovy.

Nadace přispěla škole na nákup částkou 50 tisíc korun, čímž se pokryjí potřeby téměř poloviny tříd. Aktuálně školu navštěvuje 46 žáků, kteří si pomocí těchto interaktivních přístrojů budou moci procvičovat jemnou motoriku, myšlení, řeč, sluch i zrak. (red)

Poslat nový komentář