Náš přístup se ukázal být chybný, dnes chybu napravujeme, říkají Rabíni v prohlášení

Náš přístup se ukázal být chybný, dnes chybu napravujeme, říkají Rabíni v prohlášení
ilustrační foto Létající rabín

 

O tom, že klezmerová kapela Létající rabín v pátek  oznámila, že vrací Cenu města Prostějova, PvNovinky již informovaly. Přinášíme oficiální tiskovou  zprávu, kterou redakci zaslal jménem kapely její člen Vojtěch Pospíšil.

Vážení spoluobčané,

jako výraz ostrého nesouhlasu se současným vedením našeho města vracíme Cenu města Prostějova (dále jen Cena) a činíme toto prohlášení:

Jsme přesvědčeni, že politická sféra nemá být nijak oddělena od občanské společnosti – naopak, politika má být nástrojem občanské společnosti k řádné správě veřejných záležitostí. Proto účastí ve volbách pro veřejnost nic nekončí, ale vždy spíše mnohé začíná. Otázku, zda zvolení zastupitelé konají ve skutečném zájmu svých voličů, je v případě nutnosti třeba nastolovat každodenně, nikoli pouze jednou za čtyři roky u volebních uren.

Hlavním důvodem, proč Cenu vracíme, je protest proti účasti Komunistické strany Čech a Moravy ve vedení města Prostějova, potažmo odpor vůči nevyhnutelným důsledkům této účasti. Rozhodnutí dnešních radních uzavřít s KSČM koalici vnímáme jako příslovečné chytání se stébla – neschopná reprezentace města se snaží udržet u moci za každou cenu, dílem ze setrvačnosti, dílem ze strachu. Z těchto důvodů tedy bylo nakonec prolomeno letité tabu a k vládě byli přizváni komunisté. Tato skutečnost je ale nepřijatelná – KSČM je přímou pokračovatelkou zločinecké Komunistické strany Československa.

Co se týče ostatních důsledků, uveďme pro příklad alespoň několik z nich: Těsně po shromáždění k výročí listopadu 89 strhli opakovaně městští strážníci ze sochy T. G. Masaryka fotografie Václava Havla a kritické nápisy (přičemž o rok dříve při prosincovém výročí Havlovy smrti fotografie nikomu nevadily). Opět vidíme šíření zhoubného konformismu a patolízalství, když ředitel Muzea zakáže koncert proti rudé radnici v řádně pronajaté kavárně ve Špalíčku, aby nakonec kavárníky z prostoru vypověděl úplně. Vedení města stále pokračuje v nemístných praktikách, když jako zřizovatel nevybíravým způsobem a ze skandálních důvodů vyvíjí tlak na ředitele svých organizací (např. kauza dotací pro budovu školy na Husově náměstí) nebo si dlouhodobě vybírá pro důležité posty osoby poddajné a poslušné v tom špatném slova smyslu. Posledně jmenované skutečnosti nás ale trápí dlouhodobě a známe je nejen z doby před listopadem 89, ale bohužel i z doby polistopadové. Nicméně, je správné a potřebné vystoupit proti takovému jednání. A na tom nic nemění ani skutečnost, že tato politická reprezentace byla zvolena ve svobodných volbách.

Samotné udělení Ceny města Prostějova mohlo naznačovat, že oceněný patří mezi elitu. Pokud si však máme uchovat možnost se k elitě počítat, musíme v dnešních podmínkách toto ocenění naopak vrátit. Lidé, kteří jsou v současnosti ve vedení města, nejsou autoritou a nemají tedy morální právo kohokoli oceňovat. Při přebírání Ceny jsme to vnímali jinak. Cenu nám však udělovali mnozí z těch, ve kterých jsme se nyní tak zklamali. Náš tehdejší přístup se tedy ukázal být chybný. Dnes tuto svoji chybu přiznáváme a napravujeme.

Členové kapely Létající rabín

Komentáře

Kdo neuznává výsledek demokratických voleb není demokrat. Je to  bandita, který uznává pouze názor svůj a svých soukmenovců.  Nevěřte jim ať se schovávají za cokoli.

Pane Vojtěchu, chtěl jsem se ztohoto podivného města odstěhovat, domnívající se že jsem asi jiný než všichni ostatní a ono je nás víc :) zustávám a bojuji dál. Děkuji

No teda nevím , ale největší špinavosti se na radnicic udály za vedení ODS a v současnosti za koalice  jejich odpadlíků s ČSSD, komusti v té době vůbec u moci nebylyi a dnes asi taky nemají takový vliv na rozhodování města. připadá mi to jako účelové zviditělňování a vyxužívání politiky pro vlastní prospěch jak ze strany majitelů kavárny tak i vystoupivší "elity" ? Prostějova

Poslat nový komentář