Dojde k nasvětlení přechodů. Některých

Dojde k nasvětlení přechodů. Některých
Foto MMP

 

Město v únoru podalo žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na padesátiprocentní pokrytí nákladů na nasvětlení vybraných přechodů v rámci krajského programu na vybudování a rekonstrukce přechodů pro chodce.

„Byli jsme úspěšní, získali jsme dotaci, která pokryje z poloviny nasvětlení přechodu v Žeranovské ulici u křižovatky s ulicí Na hrázi, dále dva přechody v Brněnské ulici, a to mezi autobusovými zastávkami a u ulice Libušinka,“ uvedl Jaroslav Šlambor. Celková finanční výše projektu je předpokládána v hodnotě 615 tisíc, dotace pak 307 tisíc korun.O finanční spoluúčast žádalo město kraj při realizaci výstavby nových autobusových zastávek ve Vrahovicích v rámci programu na zvýšení bezpečnosti v silničním provozu. „I v tomto případě jsme byli úspěšní a dotace nám byla schválena,“ informoval Jaroslav Šlambor. Pokryje polovinu nákladů, je ve výši 230.430 korun.Rada města na své schůzi doporučila zastupitelstvu schválit přijetí těchto dotací. (red)

Poslat nový komentář