Hasiči varují - nevstupujte na led!

Hasiči varují - nevstupujte na led!
ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

 

Nedávno jsme psali o tom, že na rybníku v Drozdovicích bruslí první bruslaři. Nyní to již raději nedoporučujeme. V zimním období, kdy se střídají mrazivé teploty s teplotami nad bodem mrazu, totiž ubývá na zamrzlých nádržích a rybnících ledová vrstva. Led už nemá potřebnou sílu, aby udržel člověka nebo zvíře a hrozí, že se prolomí. 

Nedostatečně zamrzlá vodní hladina se stala osudnou i ženě, která se při procházce se svým psem propadla do jezera Poděbrady na okraji Olomouce. Naštěstí si jich všiml náhodný chodec, který ihned zalarmoval hasiče, kteří ženu i jejího čtyřnohého miláčka vytáhli z ledové vody. (PvNovinky informovaly). 

Aby se z romantického bruslení v přírodě a na čerstvím vzduchu nestalo drama, dodržujte následující pravidla:

nevstupujte na led, dokud se nepřesvědčíte o jeho dostatečné síle a pevnosti (bezpečná síla ledu je minimálně 10 cm a led má namodralou barvu),

tloušťka ledu není konstantní po celé ploše vodní hladiny, zeslabený led bývá zejména v místě přítoků, odtoků a také tam, kde jsou různé nečistoty, např. listí,

 

zeslabení, případně otvory v ledu, může být způsobeno také uměle z důvodu provzdušňování vody kvůli rybám. K těmto místům je lepší se vůbec nepřibližovat, 

nikdy nezůstávejte při bruslení a pohybu po ledě sami, zejména děti a mládež by měly vždy informovat rodiče o místě bruslení,

pokud při vstupu na led slyšíte praskání, vraťte se ihned na břeh,

na ledové ploše pokryté sněhem nebo kalužemi dbejte zvýšené opatrnosti,

pokud začne led při bruslení praskat, vraťte se ihned na břeh, případně si lehněte a rozložte tak svoji váhu,

pokuste se doplazit na břeh, pokud to není možné, zůstaňte ležet a snažte se přivolat pomoc,

jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do ledové vody, nepropadejte panice. Prudkým kopáním nohama se snažte dostat na hladinu, paže rozložte ze široka na led a neustálým kopáním nohama se snažte dostat co nejdál na led a plazením co nejkratší cestou na břeh. Pokud se led stále propadá, zvolte jiný postup. Vyhlídněte si nejkratší cestu ke břehu a začněte si cestu prolamovat rukama,

při pokusech dostat se na led, případně na břeh, moc dlouho neváhejte. Studená voda vás brzy vyčerpá a záchrana bude náročnější,

pokud se propadne pod led někdo z vašeho okolí, nikdy se k danému místu nepřibližujte vestoje, ale v kleče nebo plazením. Na pomoc si vezměte hokejku, případně delší větev, bundu, opasek nebo lano,

zachránce by se měl vždy jistit a dbát zvýšené opatrnosti, aby se z něho nestal zachraňovaný,

zachráněného, kterého se vám podaří vytáhnout z vody, se snažte převléct do suchého oblečení a zajistit mu teplo,

zachráněného nikdy nenechávejte samotného, bez dozoru,

pokud pří záchraně začne praskat led i pod vámi, ihned se vraťte na břeh a přivolejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112,

do příjezdu záchranářů se snažte se zachraňovaným co nejvíce komunikovat. (red)

Poslat nový komentář