Společnost HŽP nabízí studentům slušná stipendia!

Společnost HŽP nabízí studentům slušná stipendia!
ilustrační foto průmysl.cz

Společnost HŽP a.s., se již více než 65 let v Prostějově specializuje na vývoj, výrobu a prodej šroubových, listových a parabolických pružin z oceli pro automobilový a železniční průmysl. Žákům středních odborných škol nabízí stipendijní program, v rámci kterého získají praxi ve strojírenské společnosti, měsíční stipendium po celou dobu studia a jisté pracovní místo po jeho ukončení.

Již několik let HŽP spolupracuje v oblasti stipendijního programu se SOŠ průmyslová a SOU strojírenské Prostějov, Sigmundova střední škola strojírenská Lutín a Střední škola technická Přerov.

Stipendium poskytuje žákům těchto tříletých učebních oborů nástrojař, obráběč kovů a strojní mechanik – zámečník. Měsíční výše stipendia se pohybuje v částkách, které jsou odvislé od prospěchu, chování a docházky žáka v prvním ročníku jsou to 2000 Kč, ve druhém 3000 Kč a ve  3. ročníku 4000 korun.

Bližší informace získáte nawww.hzp.cz – kariéra (red)

 

Poslat nový komentář