Politikům jsme položili otázky. Jak na ně reagovali?

Politikům jsme položili otázky. Jak na ně reagovali?
Foto Aleš Matyášek

 

V minulých dnech jsme vám představovali lídry kandidádtek se svými programy. Závěrem jsme každému položili tři otázky. Jak na ně odpovědli, posuďte sami.

Aleš Matyášek, TOP 09

1. Za své hospodaření Prostějov sklízel doposud jen samou chválu. Co vám na něm konkrétně vadí a chcete to změnit?

Hospodaření města je hospodaření s penězi a majetkem nás občanů. Pokud jde o peníze, jde především o možnost veřejné kontroly jejich využití. Zde máme velké pochybnosti o hospodárnosti. Stačí uvést mechanismus vzniku některých investičních akcí. Jako příklad je notoricky známý akvapark. Projekt za čtvrt miliardy bude po celou dobu své existence zatěžovat město zbytečnými náklady. Tento příklad ukazuje princip, jakým se naše peníze využívají. Koalice se domluví na monstr projektu a hospodárnost je v nedohlednu. Takových příkladů lze nalézt více. Během tohoto volebního období tu byla snaha o v podstatě stejný postup. Naštěstí se jej zatím nepodařilo dotáhnout do konce, zato nás to stálo už 400 tis. korun. Mluvím samozřejmě o tzv. multifunkční hale. Rada si nechala za 200 tis. našich korun zpracovat 4 studie. Nějakým záhadným způsobem z nich vybrala 2, a ty opět za 200 tis. našich korun nechala „dopracovat“. Výsledek nikdo neviděl. Skoro půl milionu takto vypadlo oknem. Přitom jsem nikde neviděl žádné zadání, co by objekt měl nabízet a už vůbec chybí nějaká počáteční představa o jeho financování. Rozumějte, příjmy a výdaje. Říká se tomu studie proveditelnosti, nebo byznys plán. Stejně, jako u akvaparku, tak i u tohoto projektu se nikdo z koaličních partnerů nad touto elementární věcí nezamýšlí.

V oblasti nakládání s majetkem snad ani není potřeba zmiňovat průšvih jménem Manthellan. Ptám se jako občan. Proč došlo k podvodu na zastupitelích? Proč se nikdo nezabýval, co to vlastně Manthellan je? I tyto otázky patří do oblasti hospodaření města. Nebo, chcete-li, poslední čerstvá věc, problémy základní školy Dr. Horáka. Jako zastupitel se ptám a moc odpovědí neostávám. Proč nebyla prováděna řádně kontrola účetních uzávěrek a inventur? Tvrdím, že pokud by byla ze strany zřizovatele kontrola prováděna pořádně, nemohlo by k tomu dojít. Zvláště když i rodiče dětí na problémy upozorňovali. V oblasti nesplněných slibů koalice zůstává koupaliště na Kostelecké. Ptám se proč má Prostějov finanční přebytek, když má služeb pro své občany nedostatek? V padesáti tisícovém městě je jediný bazén, v němž se dá plavat. Není to trochu málo? Kdyby se s lokalitou neměly dít jiné záměry, jak vyšlo najevo v posledních týdnech, jsem si jistý, že koupaliště (střízlivé a hospodárné) mohlo být postaveno, a to bez ohledu na dotace.

Další oblastí nehospodárnosti je veřejná finanční podpora. Způsob její správy kritizujeme celé období. Vadí nám nerovnost, která bije do očí. Vezměme si jen rok 2014. Rozděleno 15 milionů. 11 milionů dostalo 7 subjektů, 2,3 milionu dostalo 15 subjektů a zbytek byl rozdělen mezi 58 subjektů. Moje otázka zní stále: proč?

Prostějov je zdánlivě bez dluhu. Toho finančního. Vnitřní zadluženost ale neustále roste. Stačí se kolem sebe podívat. Jak to chceme změnit? Do řízení města zavedeme zásady hospodárnosti. Při přípravě investic i provozních výdajích. Stejně tak při správě majetku. Pomůže nám k tomu otevřenost radnice, která již měla být realitou. Není. Rozklikávací rozpočet je opravu málo. Budeme usilovat o to, aby se občané informace dozvěděli a případně nás mohli upozornit na problémy. Nebudeme před nimi uhýbat, ale budeme je řešit.

2. Jak si, především po finanční stránce, představujete spolupráci na obnově areálu kláštera Milosrdných bratří?

V intencích první odpovědi musím změnit směr této otázky. Nejdříve ze všeho budeme kontaktovat vlastníka. Chceme zjistit jeho úvahy a představy. Pokud bude zájem o osud objektu plynout přímo z města, má debata jinou úroveň. Klášter je historickou památkou Prostějova první kategorie. Je k němu přilehlý obrovský areál, který je v současné době nevyužitý. Přitom by mohl být výborným příspěvkem pro systém klidových zón v našem městě, zvláště v této jeho rušné části. Opomenout nelze ani původní záměr donátorů. Jde o to, jak klášter vrátit do života města, a jak mu vrátit jeho původní sociální i společenský rozměr. Jsem přesvědčený, že v souladu se spiritualitou Hospitálského řádu sv. Jana z Boha se podaří vytvořit kvalitní projekt pro službu občanům našeho města. Potom se lze zamýšlet nad jeho financováním, hledat společně zdroje a plánovat to, co jinaku dosavadních velkých projektů postrádám. Jeho hospodárnost. Počítáme s evropskými financemi, ale je zřejmé, že těch zdrojů musí být i více. Jaká bude jejich struktura musí vyplynout ze vzájemných jednání a slaďování vizí. Jisté je, že město v tomto procesu má úlohu těžko zastupitelnou.

3. Řekněte jednou větou, proč by Prostějované měli ve volbách dát hlas právě TOP 09?

Jsem přesvědčen, že z předchozích odpovědí plyne, že po celé funkční období jsme se snažili řešit problémy města, a to vždy v zájmu všech jeho občanů.

Poslat nový komentář