Ministerstvo bere zpátečku: Přednost na kruháčích zůstává nezměněná

 Ministerstvo bere zpátečku: Přednost na kruháčích zůstává nezměněná
ilustrační foto ber

Ministerstvo dopravy vydalo metodický pokyn k novele vyhlášky, která upravuje provoz na kruhových objezdech. Opravilo tak původní verzi vyhlášky, která vyděsila značnou část motoristů. Na kruhových objezdech totiž měla platit přednost zprava.

Ministerstvo dopravy vydáním metodického pokynu upřesnilo novelu vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Tato vyhláška od 1. ledna tohoto roku stanovila obcím možnost, rozhodnout se, zda značky upravující přednost na kruhový objezd umístí, nebo zde zůstane přednost určena standardně pravidlem pravé ruky, jako na jiných neznačených křižovatkách.

Z instrukce vyplývá, že v naprosté většině případů je nezbytné umístit ke značce „Kruhový objezd“ také značky upravující přednost, tedy „Stůj, dej přednost v jízdě!“ nebo „Dej přednost v jízdě!“, aby nebyla plynulost provozu nijak narušena. Je třeba vzít v potaz také skutečnost, že přednost vozidel nacházejících se na kruhovém objezdu je širokou veřejností vnímána jako standardní a samozřejmá, navíc by se při neumístění zmiňovaných značek mohl kruhový objezd při vyšším provozu ucpávat.

Na českých silnicích se tak řidiči budou i nadále moci setkat pouze s kruhovými objezdy, kde přijíždějící vozidlo na křižovatku bude dávat přednost autům, která po něm jedou. (Zdroj MD ČR)

Poslat nový komentář