Díky policii získá naše muzeum nový exponát

Díky policii získá naše muzeum nový exponát
Foto kr-olomoucky.cz

 

Ne zcela obvyklým způsobem rozšíří v nejbližších dnech Muzeum a galerie v Prostějově svoji archeologickou sbírku. Novým exponátem se stane kousek střepu, konkrétně okrajlaténské nádoby. Movitý archeologický nález, který se 16. dubna letošního roku stal oficiálně majetkem Olomouckého kraje, byl na krajský úřad doručen příslušníky Policie České republiky. Ti jej zabavili začátkem dubna třem osobám, přistiženým při nelegálním průzkumu území detektorem kovů.
Střep byl objeven v blízkosti významné archeologické lokality „Kratina“. Tato oblast se nachází na rozhraní katastrů Němčic nad Hanou a Víceměřic na Prostějovsku. Okraj laténské nádoby pochází z 1. - 2. stol př. n. l. a jeho hodnota je nevyčíslitelná. Nejde však ani tak o výši finanční částky, jako o samotnou existenci střepu a jeho hodnotu historickou. Olomoucký kraj za dobu své existence už jednou podobným způsobem přijímal do svých sbírek zabavený nález. Před několika lety šlo o minci z období první republiky v hodnotě desetníku. Podle § 23a odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, patří střep, stejně tak jako jiný archeologický nález, Olomouckému kraji. Archeologický výzkum může provádět pouze osoba, která je k tomu oprávněná. (red)

Poslat nový komentář