Byl vyhlášen nový ročník soutěže Obec přátelská rodině

Byl vyhlášen nový ročník soutěže Obec přátelská rodině
ilustrační foto mpsv.cz

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR vyhlašuje soutěže „Obec přátelská rodině 2015“.

Do soutěže bude zařazena obec, která v termínu do 31. 3. 2016 podá řádně vyplněnou „Přihlášku do soutěže (žádost o dotaci) „Obec přátelská rodině 2015“.

Podmínky soutěže „Obec přátelská rodině 2015“, Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2016 obcím v soutěži „Obec přátelská rodině 2015“, Přihlášku do soutěže „Obec přátelská rodině“ a Zásady hodnocení obcí v rámci soutěže“ Obec přátelská rodině 2015“ naleznete na webu MPSV http://www.mpsv.cz/cs/23936

Předkládání vyplněných přihlášek bude probíhat stejně jako předchozí rok, a to zasláním všech potřebných dokumentů v listinné podobě společně s přiloženými dokumenty i na CD na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí (adresa: MPSV ČR, Na Poříčním Právu 1/376, 128 01 Praha 2).

V případě jakýchkoli dotazů je možné se obrátit na soutez@mpsv.cz  (red)

Poslat nový komentář