Před kostelem sv. Jana Nepomuckého bude mít pomník pruský důstojník

Před kostelem sv. Jana Nepomuckého bude mít pomník pruský důstojník
ilustrační foto

 

Rada města na poslední schůzi vyhlásila záměr výpůjčky části pozemku v parčíku před kostelem sv. Jana Nepomuckého na Vojáčkově náměstí o výměře 2 m2 sdružení Komitét pro udržování památek z války roku 1866 ke zřízení nového válečného hrobu a umístění náhrobku.

„Záměrem uvedeného sdružení je na tomto pozemku umístit nízký pískovcový náhrobek pruského poručíka Ernsta von Frankenberga z 2. východopruského granátnického pluku, který roku 1866 v době prusko-rakouské války zemřel na tyfus v nemocnici kláštera Milosrdných bratří. Pohřben byl na hřbitově v areálu kláštera a jeho pluk mu nechal na hrob umístit jednoduchý pískovcový náhrobek, který byl ale časem odcizen. Komitét pro udržování památek z války roku 1866 náhrobek náhodou získal od soukromého sběratele, zajistil rekonstrukci a má zájem ho vrátit zpět do Prostějova,“ vysvětluje primátor města Miroslav Pišťák. Zahrada v klášteře Milosrdných bratří je ale ve velmi zanedbaném stavu, veřejně nepřístupná a v současné době nelze ani určit, na kterém místě se náhrobek původně nacházel. Z toho důvodu by sdružení chtělo umístit náhrobek na nové místo v blízkosti kláštera.

Proti záměru nemá zásadních připomínek orgán státní památkové péče, žadatel byl městem upozorněn na skutečnost, že bude zapotřebí si k realizaci předem vyžádat i souhlasné stanovisko ministerstva obrany, neboť toto pietní místo bude dle zákona č. 122/2004 Sb. válečným hrobem. Sdružení bude zajišťovat a odpovídat za údržbu a opravy předmětné části pozemku a umístěného náhrobku.

 

Na náhrobku je plastický reliéf pruské přilby a tesaný nápis zvýrazněný červenou barvou: „\\ Fern vom \ theuren, \ Vaterlande und der ge- \ liebten Seinen ruht hier \ Herr \ ERNST \ v. FRANCKENBERG \ Proschlitz, \ kongl. Preus. Lieutenant \” (volný překlad: Vzdálen od drahé vlasti a milených svých odpočívá zde pan Ernst v. Franckenberg Proschlitz, královský pruský poručík.) Pozn.: Proschlitz, nyní Proślice, je obec nedaleko města Byczyna, Opolský kraj, Polsko (Horní Slezsko). (red)

Poslat nový komentář