Město zve na schůzku majitele pozemků pod plánovaným severním obchvatem

Město zve na schůzku majitele pozemků pod plánovaným severním obchvatem
ilustrační foto zdroj tv ČT24

O dalším postupu v odkupech pozemků nutných pro stavbu severního obchvatu města budou jednat majitelé parcel se zástupci města a kraje. Schůzka je naplánována na 14. dubna 2016 ve Společenském domě a projednat by se na ní měl další postup s více než stovkou majitelů parcel. Výjimkou nejsou ani parcely, které mají několik vlastníků.

Celkem se jedná o 122 oslovených majitelů. „Všechny už Olomoucký kraj oslovil, ne všichni ale reagovali. Je jasné, že ani na schůzku, kterou jsme svolali, se nedostaví všichni. Doufáme ale, že to bude většina,“ uvedla primátorka Alena Rašková. Podle jejich slov si kraj i město potřebují udělat představu, kdo je ochoten prodat pozemek ihned a s kým bude nutno jednat dále.

„Investorem stavby bude Olomoucký kraj s dotační podporou Evropských strukturálních a investičních fondů 2014-2020. Kraj i město jsou připraveny vytvořit společnou pracovní skupinu, která bude koordinovat zajištění majetkoprávní přípravy investiční akce. Pracovní skupina bude vedení kraje a města podávat zprávu o své činnosti, “uvedl uvolněný radní Jaroslav Šlambor. Takzvaný severní obchvat by ulehčil dopravě a částečně ji odkláněl z centra mimo město.

Pozemky bude hlavně vykupovat Olomoucký kraj. „Město Prostějov bude jednat o výkupu pozemků,  které budou v naší kompetenci,“doplnil první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Jedná se zejména o nadjezdy, cyklostezky, chodníky a podobně. (ber)

Komentáře

Přijedou i manželé Hirsch, pobyt neznámý v Rakousku ? Tak to bude Féliký Pšekvapeňy.

Poslat nový komentář