opravy silnic v létě

V březnu nás čekají dopravní komplikace při cestě na Brno!

ilustrační foto PvNovinky.cz

Jedenáctého března by měly vypuknout práce na D46 u Vranovic - Kelčic a Brodku u Prostějova. Omezení provozu se bude týkat i Prostějova.

"Dopravní omezení se bude týkat silnice II/367 ulice Dolní v Prostějově, II/150 ulice Wolkerova a Petrské náměstí, II/433 ulice Brněnská, silnice III/4334 a III/0462 Vranovice-Kelčice a Brodek u Prostějova, místní komunikace ulice Letecká a Poděbradovo nám. v Prostějově," uvádí odbor dopravy Magistrátu města Prostějova. Znamená to, že vždy bude uzavřený jeden jízdní pruh dálnice, řidiči, kteří budou najíždět či budou chtít sjíždět u Vranovic či Brodku, budou užívat objízdných tras přes Prostějov. Firma Strabag by měla práce dokončit do 4. června 2017. (ber)

V létě rozkopané silnice, v zimě pohoda pro řidiče

V létě rozkopané silnice, v zimě pohoda pro řidiče
ilustrační foto

Současně se začátkem léta odstartovala v ulicích Statutárního města Prostějova celá řada oprav na komunikacích. Magistrát v této souvislosti žádá občany o shovívavost, aby byla zajištěna bezpečnost a řidiči se chovali ohleduplně.

V několika etapách bude opravována ulice Melantrichova, bude postupně uzavírána v termínu od 6. srpna do 30. září. Uzavírka se týká úseku od ulice Polská po ulici Krapkova. Lze očekávat, že v průběhu prací bude muset být omezen jak příjezd, tak i přístup k jednotlivým nemovitostem v této ulici.

„Žádáme Vás tímto o vstřícnost při řešení problémů s přístupem k Vašim nemovitostem. Předpokládáme, že práce budou dokončeny nejpozději do konce října letošního roku,“ věří náměstek primátora Zdeněk Fišer.