Odstraňte vrak, vyzývá magistrát majitele Fordu

Odstraňte vrak, vyzývá magistrát majitele Fordu
ilustrační foto
Další fotky: 
Odstraňte vrak, vyzývá magistrát majitele Fordu

Magistrát města Prostějova, odbor dopravy, vyzývá Ondřeje Slepicu, nar. 7.1.1992, bytem U Letiště 704/101, Neředín, 779 00 Olomouc jako vlastníka odstaveného vozidla Ford Mondeo combi červené barvy, k jeho odstranění.

Vůz s RZ  1M2 6480  je dlouhodobě odstaven v Rumunské ulici v křižovatce s Krokovou. Majitel se vyzývá, aby odstavené vozidlo (vrak) ve lhůtě do dvou měsíců ode dne zveřejnění této výzvy odstranil, nebo v této lhůtě sdělil Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova důvody, které brání odstranění vozidla. 

V případě, že nebude uvedený vrak vlastníkem ve stanovené lhůtě odstraněn, odstraní a zlikviduje vrak na náklady vlastníka město.

Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 300.000,- Kč. Samotné odstavení vraku je správním deliktem za který lze uložit pokutu až do výše 300.000,- Kč. (red)

 

Komentáře

V ulici Budovcova má vínové daewoo za stěračem už
přibližně rok výzvu k odstranění vraku a pořád zabírá
parkovací místo

Zvláštní je, že ani sběrači kovů si toho vraku nevšímají.
P.

Poslat nový komentář