Bezdomovci zaměstnávají strážníky po celý rok

Bezdomovci zaměstnávají strážníky po celý rok
ilustrační foto městská policie

V roce 2023 řešila Městská policie Prostějov 181 přestupků osob bez domova, které se týkaly popíjení alkoholu na místech, kde je to zakázáno obecně závaznou vyhláškou města Prostějova.

„Hlídky při řešení protiprávního jednání, kdy osoby konzumují alkohol v zakázaných lokalitách, využívají zákonné oprávnění v podobě institutu odebrání věci. Pokud u sebe má osoba otevřenou nebo rozpitou lahev s alkoholem, strážníci této možnosti využijí a alkohol odeberou,“ říká komisařka Tereza Greplová.

Ulice, kde se lidé bez domova pravidelně zdržují, jsou hlídkami kontrolovány a také se zjišťuje, zda se mezi nimi nevyskytují nové osoby nebo naopak někdo nezemřel.

Základním pravidlem osob žijících na ulici je vystoupení ze společenského systému. Ve většině případů se tyto osoby odmítají začlenit se do běžné společnosti a dodržovat základní pravidla.

„Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že pokud osoby bez trvalého přístřeší nijak neporušují zákonné předpisy (i když to většinová společnost tak může vnímat), nelze jejich jednání v současném právním systému nijak postihovat a vynucovat,“ doplnila Greplová. (red)

Poslat nový komentář