Medailonek: Děti přírody a Cena města Prostějova

Medailonek: Děti přírody a Cena města Prostějova
ilustrační foto
Další fotky: 
Medailonek: Děti přírody a Cena města Prostějova

 

Zastupitelstvo města Prostějova uděluje cenu města Prostějova za rok 2013 Svazu skautů a skautek ČR – Středisku Děti Přírody Prostějov za dlouholetou úspěšnou práci s dětmi a mládeží s přihlédnutím k mimořádnému nasazení členů a členek střediska i jejich příznivců při práci na rekonstrukci objektu, který poskytlo město Prostějov a dnes slouží středisku jako klubovna.

Skautské sdružení Děti přírody vzniklo téměř ihned po sametové revoluci a již 20 let se věnuje práci s dětmi různých věkových skupin. Jejich cílem je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné schopnosti.

Město Prostějov poskytlo Středisku Děti Přírody Prostějov objekt, který v minulosti sloužil k průmyslovým účelům. Přeměna tohoto objektu na klubovnu se stala skautským úkolem. Brigádníci z řad členů střediska i rodičů za více jak rok o víkendech a ve volných odpoledních hodinách odpracovali téměř 2000 brigádnických hodin a podařilo se jim vybudovat novou klubovnu, díky které mohli rozšířit plán svých činností o další aktivity.

Děti Přírody Prostějov realizují kromě pravidelných schůzek i víkendové výpravy, prázdninový tábor, týdenní rádcovský kurz, charitativní činnost např. sbírkovou akci v rámci projektu Pomozte dětem i akce pro veřejnost. Díky nové klubovně mohou realizovat výměnné pobyty se vzdálenějšími oddíly v republice, pracovat s malou skupinou přeškolních dětí, zařadit dovednosti podle zdravé výživy dětí, uspořádat otevřené schůzky pro veřejnost či pořádat vzdělávací kurzy a semináře v rámci Junáka. (red)

Poslat nový komentář