Policisté radí chodcům. Kvůli bezpečnosti

Policisté radí chodcům. Kvůli bezpečnosti
ilustrační foto PČR

Nejprve si připomeňme, jak je to se stále silně zakořeněným mýtem o absolutní přednosti chodců na přechodu pro chodce.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích uvádí, že řidič mimo jiné nesmí „ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje“. Zde je vhodné doplnit, že řidič je dále povinen „snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem“.

Na druhou stranu se v tomtéž zákoně uvádí také, že „chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem“ a také, že „Chodec musí dát přednost tramvaji“.

Nad rámec uvedených ustanovení zákonné úpravy by pak mělo platit, že všichni účastníci silničního provozu by se měli chovat ohleduplně, ukázněně a ve vlastním zájmu předvídat vývoj situace, aby svým jednáním neohrožovali život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní. "Při přecházení přes komunikaci, a to i na přechodu pro chodce, by se měli chodci vždy přesvědčit, že nejsou přímo ohroženi přijíždějícími vozidly. Například při oslnění, nepozornosti či jakékoli jiné chybě řidiče mohou být přehlédnuti. Navíc si je třeba uvědomit, že rozjetý automobil nejde zastavit na místě. Proto i když bude chodec řidičem na poslední chvíli spatřen, zabránění nehodě již nemusí být možné. A pak je to právě chodec, který svým zraněním na takovou situaci může doplatit nejvíce," doplnil policejní mluvčí František Kořínek. (red)

Komentáře

Zákon o pozemních komunikacích je tak na vytření zadku

Poslat nový komentář