Víte, co znamená značka K+R?

Víte, co znamená značka K+R?
ilustrační foto

Zkratka K+R pochází z anglického "Kiss and Ride". V českém jazyce se dá přeložit jako "polib a jeď". Je určena pro krátké zastavení nebo vyčkávání osobních vozidel. Podle zákona 361/2000 Sb., označuje parkoviště, na jakém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob, které dále využívají prostředek hromadné dopravy. Smyslem tohoto značení je vytvořit bezpečné místo pro zastavení tam, kde lze očekávat zvýšený pohyb lidí (často hlavně dětí u škol) tak, aby všichni věděli, kde mají se stojícími motorovými vozidly počítat.

Takto označené parkoviště se vám bude hodit, například pokud vozíte děti do školy. Častou situací pak je, že rodič přijede ke škole, zastaví na parkovišti K+R, dítě vystoupí a jde do školy. Vy pak můžete s klidným svědomím odjet do práce. Značku najdete i u nádraží, stanic metra, zastávek veřejné dopravy, u kulturních nebo sportovních středisek.

Parkoviště K+R můžete využít po dobu, která je určena na dodatkové tabulce, kterou bývá dopravní značka doplněna. Ta určuje jednak platnost značky (např. pondělí až pátek od sedmi do osmi hodin) a pak také maximální dobu zastavení (např. "max. 5 min" nebo "max. 3 min").

Přestože K+R parkovišť přibývá, řada řidičů je nechápe a páchají svým jednáním přestupky. Důvodem porušování tohoto značení je, že lidé tomuto systému nerozumí, a proto ho ignorují. Strážníci a policisté tak rozdají kvůli špatnému parkování několik pokut týdně. Jestliže se podíváte do zákona 361/2016 Sb., na význam značky IP13e s případnou dodatkovou tabulkou u  této značky, a budete se řídit jejími pokyny, nehrozí vám žádný postih.

„Strážníci Městské policie Prostějov řešili porušením této dopravní značky od roku 2020 do dnešní doby 60 přestupků řidičů motorových vozidel. Je třeba si také uvědomit, že tímto jednáním (dlouhodobým stáním) blokují ostatní řidiče (např. rodiče dětí, kteří nemohou tato parkovací místa využívat),“ doplnil ředitel MPPv Libor Šebestík. (Zdroj Městská policie Prostějov)

Poslat nový komentář