Nezaměstnanost mužů na Prostějovsku? Jen 6,9%

Nezaměstnanost mužů na Prostějovsku? Jen 6,9%
Nezaměstnanost 1998-9/2011. Prostějovsku náleží fialová křivka.

Relativně dobrá zpráva v záplavě katastrofických vizí a očekávání neblahého vývoje ekonomiky. Tak se dají nazvat statistické údaje Ministerstva práce a sociálních věcí o nezaměstnanosti k poslednímu září na Prostějovsku. Čísla doplňují zjištění Českého statistického úřadu, o kterých jsme vás již informovali. Po očekávaném červencovém vývoji na trhu práce došlo po srpnu i v září k opětovnému oživení. Bylo tak navázáno na trend klesající nezaměstnanosti, který byl typický pro celé první pololetí letošního roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí v pravidelné měsíční statistice uvádí, že během září se na úřadech práce v Olomouckém kraji registrovalo 4,9 tisíc uchazečů, naopak 5 tisíc osob evidenci opustilo. V důsledku toho klesl počet nezaměstnaných o 143 osob. Ačkoliv se trh práce vyvíjí opět v příznivém směru, tempo klesající nezaměstnanosti je limitováno omezeným počtem volných pracovních míst. Oživení zaznamenalo všech pět okresů Olomouckého kraje, výrazněji však pouze Prostějovsko a Přerovsko. Zbylá trojice okresů zaznamenala v meziměsíčním srovnání stagnaci. Nejnižší nezaměstnanost mužů patřila Prostějovsku (6,9 %), nejnižší nezaměstnanost žen Olomoucku (10,9 %). Při hodnocení podle míry registrované nezaměstnanosti mezi všemi 77 okresy České republiky byly okresy Olomouckého kraje seřazeny následovně: okres Prostějov (48. místo, 8,9 %), okres Olomouc (52. místo, 9,3 %), okres Přerov (63. místo, 10,9 %), okres Šumperk (67. místo, 11,4 %) a okres Jeseník (73. místo, 12,9 %). Nejvyšší nezaměstnanost v celé zemi příslušela okresům Most a Bruntál, nejnižší nezaměstnanost náležela okresům Praha – východ a Praha – západ. Na jedno volné pracovní místo v Olomouckém kraji se v září 2011 hlásilo 22,5 dosažitelných uchazečů, nejvíce od letošního února. Nejvyšší počet dosažitelných uchazečů na jedno volné místo zaznamenal okres Jeseník (30,1), následovaly okresy Prostějov (23,3), Přerov (23,1), Olomouc (21,5) a Šumperk (21,3). Celorepublikový průměr přitom činil 11,5 dosažitelných uchazečů na jedno volné pracovní místo. (red)

Komentáře

No jo, všichni jsou zaměstnaní a dobře vydělávají a nemají si na co ztěžovat.

Chvalme zprávaře :(

Poslat nový komentář