nezaměstnanost

Prostějov má nejméně nezaměstnaných v kraji

Foto ÚP

Vývoj nezaměstnanosti byl poněkud rozdílný – ve třech okresech (Jeseník, Prostějov a Šumperk) nezaměstnanost mírně klesla, ve zbývajících dvou (Olomouc, Přerov) se počet nezaměstnaných zvýšil. K největšímu nárůstu absolutního počtu nezaměstnaných došlo v okrese Olomouc (o 130 osob), naopak na Jesenicku nezaměstnanost nejvíce poklesla (o 95 osob). V okrese Jeseník pak podíl nezaměstnaných osob klesl na stejnou hodnotu jako v okrese Přerov (tj. 4,5 %).

Podíl nezaměstnaných osob vyšší než republiková hodnota vykázaly tři okresy – Jeseník, Šumperk a Přerov. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl naopak zaznamenán v okrese Prostějov (2,6 %).

Olomoucký kraj evidoval k 31. 8. 2020 celkem 8 014 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 252 vyšší než v předchozím měsíci, ale o 2 694 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,9 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Přerov (3,0), nejméně naopak v okrese Prostějov (pouze 1,2 osoby na 1 VM).

Okres Prostějov si stále drží nejnižší podíl nezaměstnaných v kraji

ilustrační foto

V červenci se celkový počet uchazečů o zaměstnání zvýšil na 15 603 osob, počet hlášených volných pracovních míst se mírně snížil na 7 762 a podíl nezaměstnaných osob se zvýšil na 3,7 procent.

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech Olomouckého kraje byl, podle vyjádření Jaroslava Mikšaníka, analytika trhu práce Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Olomouci, poněkud rozdílný:

Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 30. 6. 2020 stagnovala

ilustrační foto

V červnu se snížil celkový počet uchazečů o zaměstnání na 15 005 osob, počet hlášených volných pracovních míst se snížil na 7 813 a podíl nezaměstnaných osob stagnoval na hodnotě 3,5 %.

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech Olomouckého kraje byl poněkud rozdílný – ve třech okresech (Jeseník, Prostějov, Šumperk) nezaměstnanost klesla, ve zbývajících dvou (Olomouc, Přerov) se počet nezaměstnaných mírně zvýšil.

K největšímu nárůstu absolutního počtu nezaměstnaných došlo v okrese Přerov (o 102 osob), naopak na Šumpersku nezaměstnanost nejvíce poklesla (o 88 osob). Okres Jeseník opět vykázal nejvyšší relativní nezaměstnanost v Olomouckém kraji, ale PNO zde klesl o 0,2 p.b. na 5,1 %.

Nezaměstnanost v kraji vzrostla

foto Úřad práce

Nezaměstnanost bohužel vzrostla v celém Olomouckém kraji. K největšímu nárůstu absolutního počtu nezaměstnaných došlo v okrese Olomouc (o 123 osob), relativně nejvíc se nezaměstnanost zvýšila na Prostějovsku (počet nezaměstnaných se zvýšil o 6 %). Okres Jeseník opět vykázal nejvyšší relativní nezaměstnanost v Olomouckém kraji, ale počet nezaměstnaných zde klesl o 0,3 procentního bodu na 5,3 %.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let k obyvatelstvu stejného věku, meziměsíčně stagnoval na hodnotě 3,5 %. Poprvé po 4 měsících se hodnota počtu nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji dostala pod celorepublikovou úroveň.

Podíl nezaměstnaných osob vyšší než republiková hodnota vykázaly tři okresy – Jeseník, Šumperk a Přerov. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl naopak zaznamenán v okrese Prostějov (2,9 %).

Nezaměstnanost v kraji vzrostla. Na Prostějovsku o 19 procent

ilustrační foto

V měsíci dubnu se zvýšil celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji na 14 790 osob, počet hlášených volných pracovních míst se snížil na 8 786 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na hodnotu 3,5 %.

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech Olomouckého kraje byl podobný – ve všech nezaměstnanost vzrostla.

K největšímu nárůstu absolutního počtu nezaměstnaných došlo v okrese Olomouc (o 525 osob), relativně nejvíc se nezaměstnanost zvýšila na Prostějovsku (počet nezaměstnaných se zvýšil o 19 %). Okres Jeseník opět vykázal nejvyšší relativní nezaměstnanost v Olomouckém kraji – podíl nezaměstnaných osob mírně vzrostl o 0,1 procentního bodu na hodnotu 5,6 %.

Počet nezaměstnaných stále klesá

ilustrační foto logo

Po Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech kraje byl k 30.6.2018, dle vyjádření Jaroslava Mikšaníka z Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Olomouci, podobný jako minulý sledovaný měsíc – ve všech okresech došlo k poklesu počtu nezaměstnaných (procentuálně nejvíce na Jesenicku – o 6,7 %, naopak nejméně na Přerovsku – o 1,7 %).

Podíl nezaměstnaných osob vyšší než republikový průměr vykázaly tři okresy. Nejvyšší byl v okrese Jeseník (4,4 %), naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Prostějov (2,3 %). Kromě Prostějovska vykazuje i okres Olomouc hodnotu PNO (podíl nezaměstnaných osob) nižší než je v ČR.

Nejméně nezaměstnaných hlásí tradičně Prostějovsko

ilustrační foto tabulka

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci ke konci měsíce března 2018 eviduje celkem 17 618 uchazečů o zaměstnání. Celková nezaměstnanost je nejnižší od vzniku krajského uspořádání.

„Jejich počet je o 1 554 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 7 228 osob. Jedná se o nejnižší nezaměstnanost od vzniku krajského uspořádání. Z tohoto počtu bylo 16 418 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let. Bylo to o 1 498 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 6 486,“ řekl Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci.

Prostějovsko vykazuje nejnižší podíl nezaměstnaných

ilustrační foto logo

Nejnižší podíl nezaměstnaných za prosinec 2017 tradičně hlásí okres Prostějov (2,8 %). Ten jako jediný vykazuje nezaměstnanost nižší, než v ČR.

Naopak nejvíce se s nezaměstnaností potýkají v okresech Jeseník (7,2 %) a v Přerově (5,4 %).

„Musím říci, že mám velkou radost z našeho regionu a těší mě vznik každé nové pracovní příležitosti pro obyvatele. V průmyslové zóně se do budoucnosti počítá s rozšířením jedné stávající firmy a vznikem dvou dalších. V nabídce tak budou stovky nových pracovních míst a to je opravdu velice pozitivní zpráva pro všechny. Průmyslová zóna má své opodstatnění,“ usmívá se primátorka Alena Rašková.

Kolik uchazečů se tedy „dělí“ o jedno volné místo?

Nezaměstnanost klesá, nejnižší je tradičně na Prostějovsku

ilustrační foto logo UP

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech Olomouckého kraje je podobný – ve všech počet lidí bez zaměstnání poklesl. Podíl nezaměstnaných osob vyšší než republikový průměr vykázaly čtyři okresy, nejvyšší byl v okresech Přerov (5,3 %) a Jeseník (4,9 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných tradičně hlásí v okrese Prostějov (2,7 %), který jako jediný vykazuje nezaměstnanost nižší než v ČR.

„Je třeba říci, že se snažíme, aby u nás lidé nacházeli práci. Věříme, že za pozitivním vývojem je i naše snaha o co nejsmysluplnější využití průmyslové zóny. Firmy se zde rozrůstají a nabízí stále více práce. Přicházejí ale i další investoři, kteří Prostějov považují za ideální místo k podnikání,“ uvedla primátorka Alena Rašková, která netají radost nad pozitivní situací v okrese. Na jedno volné pracovní místo totiž, matematicky vyjádřeno, připadá 1,5 uchazeče, což je nejméně v celém kraji. (Zdroj UP)

Prostějovsko hlásí nejnižší nezaměstnanost

ilustrační foto mapa

Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji k 31. 8. 2017. Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech Olomouckého kraje byl podobný – ve všech okresech došlo k poklesu počtu nezaměstnaných (nejvíce na Jesenicku – o 7,3 %, nejméně v okrese Olomouc – o 2,4 %).

Podíl nezaměstnaných osob vyšší než republikový průměr vykázaly čtyři okresy, nejvyšší byl v okresech Přerov (5,4) a Jeseník (5,1 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Prostějov (2,9 %), který jako jediný vykazuje nezaměstnanost nižší než v ČR.

Na jedno volné pracovní místo připadalo v Olomouckém kraji 2,1 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Jeseník (3,7), nejméně naopak v okrese Prostějov (pouze 1,5 osoby na 1 volné místo).