nezaměstnanost

Prostějov měl v srpnu stále nejméně uchazečů o práci v Olomouckém kraji

Foto Úřad práce Olomouckého kraje

V srpnu vzrostl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 14 037, počet hlášených volných pracovních míst poklesl na 8 369 a podíl nezaměstnaných osob setrval na hodnotě 3,3 %.

K meziměsíčnímu nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání došlo ve třech okresech Olomouckého kraje, ve zbývajících dvou okresech nezaměstnanost mírně klesla. Nejvíce se počet nezaměstnaných zvýšil v okrese Olomouc (o 82 osob), naopak v okrese Přerov nejvíce nezaměstnanost klesla (o 39 osob).

Prostějov má stále prvenství. Nejméně nezaměstnaných k 30. dubnu

Foto Úřad práce Olomouckého kraje

V dubnu poklesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 14 420, počet hlášených volných pracovních míst poklesl na 7 629 a podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,4 %.

K meziměsíčnímu poklesu počtu uchazečů o zaměstnání došlo ve všech okresech Olomouckého kraje. Nejvíce se počet nezaměstnaných snížil v okrese Šumperk (o 243 osob), ale k největšímu procentuálnímu poklesu nezaměstnanosti došlo na Jesenicku (- 13 %).

Podíl nezaměstnaných osob vyšší než je republiková hodnota vykázaly dva okresy – Jeseník (4,8 %) a Přerov (4,2 %). Naopak nejnižší PNO byl zaznamenán v okrese Prostějov (2,4 %).

Prostějovsko má stále nejnižší nezaměstnanost v Olomouckém kraji

ilustrační foto tabulka

V prosinci vzrostl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 15 297, počet hlášených volných pracovních míst poklesl na 7 573 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,6 %.

K meziměsíčnímu nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání došlo ve všech okresech Olomouckého kraje. Nejvíce se počet nezaměstnaných zvýšil v okrese Olomouc (o 349 osob), ale k největšímu procentuálnímu nárůstu nezaměstnanosti došlo na Jesenicku (o 23 % - jedná se opět o vůbec největší procentuální nárůst z celé ČR).

Podíl nezaměstnaných osob vyšší než je republiková hodnota vykázaly tři okresy – Jeseník (5,8 %), Přerov (4,4 %) a nově i Šumperk (3,8 %). Naopak nejnižší PNO byl zaznamenán v okrese Prostějov (2,5 %).

Prostějov měl ke konci listopadu stále nejmenší nezaměstnanost v Olomouckém kraji

Foto Úřad práce

V listopadu vzrostl celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji na 14 023, počet hlášených volných pracovních míst poklesl na 8 156 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,3 %. V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 2 438 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 179 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 372 osob.

Ve většině okresů Olomouckého kraje došlo k nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání – jedinou výjimkou bylo Přerovsko, kde došlo k meziměsíčnímu poklesu nezaměstnanosti o jednu osobu. Nejvíce se počet nezaměstnaných zvýšil v okrese Šumperk (o 111 osob), ale k největšímu procentuálnímu nárůstu nezaměstnanosti došlo na Jesenicku (o 10 % - jedná se o vůbec největší procentuální nárůst z celé ČR).

Prostějov měl v říjnu nejnižší nezaměstnanost v kraji

Foto Olomoucký kraj

Vývoj nezaměstnanosti byl v jednotlivých okresech poněkud odlišný – ve třech okresech Olomouckého kraje došlo k nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání (jednalo se o Jeseník, Olomouc, Šumperk), ve zbývajících dvou okresech (Přerov a Prostějov) počet nezaměstnaných meziměsíčně klesl.

Nejvíce se počet nezaměstnaných zvýšil v okrese Šumperk (o 50 osob), ale k největšímu procentuálnímu nárůstu nezaměstnanosti došlo na Jesenicku (o 4 % - jedná se o vůbec největší procentuální nárůst z celé ČR).

Podíl nezaměstnaných osob vyšší než je republiková hodnota vykázaly dva okresy – Přerov (4,2 %) a Jeseník (4,1 %). Naopak nejnižší PNO byl zaznamenán v okrese Prostějov (2,3 %).

Nezaměstnanost klesla, hlásí Úřad práce

ilustrační foto

Vývoj nezaměstnanosti byl ve všech okresech Olomouckého kraje stejný – nezaměstnanost klesla.

Nejvíce se počet nezaměstnaných snížil v okrese Jeseník (o 129 osob), kde zároveň došlo i k největšímu procentuálnímu poklesu nezaměstnanosti (- 12 % - jedná se o vůbec největší procentuální pokles v celé ČR).

Podíl nezaměstnaných osob vyšší než je republiková hodnota vykázaly dva okresy – Přerov a Jeseník. Naopak nejnižší byl zaznamenán v okrese Prostějov (2,1 %).

Dubnová nezaměstnanost v kraji opět klesla

ilustrační foto ÚP

Vývoj byl ve všech okresech Olomouckého kraje stejný – nezaměstnanost klesla.

Nejvíce se počet nezaměstnaných snížil v okrese Olomouc (o 309 osob), ale k největšímu procentuálnímu poklesu nezaměstnanosti došlo na Jesenicku (- 13 %).

Prostějov má v krajském srovnání nejlepší hodnocení. Nejhorší hodnocení provází Jeseník, zde je hodnota podílu nezaměstnaných osob na 4,6 procentech. (Zdroj Úřad práce Olomouckého kraje)

Podíl nezaměstnaných poklesl na 3,2 %. Prostějovsko si opět drží skvělou pozici!

ilustrační foto tabulky

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech Olomouckého kraje byl podobný – ve všech došlo k poklesu nezaměstnanosti. Nejvíce se počet nezaměstnaných snížil v okrese Olomouc (o 183 osob); k největšímu procentuálnímu poklesu ale došlo na Jesenicku (o 3,8 %). 

Podíl nezaměstnaných osob (PNO) vyšší než je republiková hodnota vykázal pouze jeden okres – Přerov. Naopak nejnižší PNO byl zaznamenán v okrese Prostějov (2,2 %).

Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,5 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Přerov (2,2), naopak nejméně v okrese Prostějov (pouze 0,8 uchazeče o zaměstnání na jedno volné místo, čili počet volných pracovních míst v tomto okrese je vyšší než počet nezaměstnaných).

Během září nebylo nahlášeno žádné hromadné propouštění od zaměstnavatele se sídlem v Olomouckém kraji.

Počet volných pracovních míst v okrese Prostějov je mírně vyšší než počet nezaměstnaných

ilustrační foto

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech Olomouckého kraje byl podobný – ve všech došlo k poklesu nezaměstnanosti. Nejvíce se počet nezaměstnaných snížil v okrese Olomouc (o 127 osob); k největšímu procentuálnímu poklesu došlo na Jesenicku (o 6 %). 

Podíl nezaměstnaných osob - vyšší než je republiková hodnota - vykázal nově pouze jeden okres – Přerov (v dosavadním druhém okrese Jeseník klesl podíl nezaměstnaných osob na celorepublikovou hodnotu). Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných osob byl zaznamenán v okrese Prostějov (2,3 %).

Olomoucký kraj evidoval k 31. 8. 2021 celkem 9 279 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 96 vyšší, než v předchozím měsíci a o 1 265 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. 

Prostějov má stále nejmenší procento nezaměstnaných v kraji

foto Úřad práce

K ke konci února letošního roku Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci celkem 18 653 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 160 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je vyšší o 4 872 osob. 

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech Olomouckého kraje byl rozdílný – ve dvou okresech byl zaznamenán meziměsíční pokles nezaměstnanosti, ve třech nárůst. Na Olomoucku se počet nezaměstnaných zvýšil nejvíce – a to o 119 osob; k největšímu procentuálnímu nárůstu došlo na Jesenicku (o 2 %).