Úřad práce

Prostějov má stále prvenství. Nejméně nezaměstnaných k 30. dubnu

Foto Úřad práce Olomouckého kraje

V dubnu poklesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 14 420, počet hlášených volných pracovních míst poklesl na 7 629 a podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,4 %.

K meziměsíčnímu poklesu počtu uchazečů o zaměstnání došlo ve všech okresech Olomouckého kraje. Nejvíce se počet nezaměstnaných snížil v okrese Šumperk (o 243 osob), ale k největšímu procentuálnímu poklesu nezaměstnanosti došlo na Jesenicku (- 13 %).

Podíl nezaměstnaných osob vyšší než je republiková hodnota vykázaly dva okresy – Jeseník (4,8 %) a Přerov (4,2 %). Naopak nejnižší PNO byl zaznamenán v okrese Prostějov (2,4 %).

Prostějovsko má stále nejnižší nezaměstnanost v Olomouckém kraji

ilustrační foto tabulka

V prosinci vzrostl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 15 297, počet hlášených volných pracovních míst poklesl na 7 573 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,6 %.

K meziměsíčnímu nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání došlo ve všech okresech Olomouckého kraje. Nejvíce se počet nezaměstnaných zvýšil v okrese Olomouc (o 349 osob), ale k největšímu procentuálnímu nárůstu nezaměstnanosti došlo na Jesenicku (o 23 % - jedná se opět o vůbec největší procentuální nárůst z celé ČR).

Podíl nezaměstnaných osob vyšší než je republiková hodnota vykázaly tři okresy – Jeseník (5,8 %), Přerov (4,4 %) a nově i Šumperk (3,8 %). Naopak nejnižší PNO byl zaznamenán v okrese Prostějov (2,5 %).

Nezaměstnanost klesla, hlásí Úřad práce

ilustrační foto

Vývoj nezaměstnanosti byl ve všech okresech Olomouckého kraje stejný – nezaměstnanost klesla.

Nejvíce se počet nezaměstnaných snížil v okrese Jeseník (o 129 osob), kde zároveň došlo i k největšímu procentuálnímu poklesu nezaměstnanosti (- 12 % - jedná se o vůbec největší procentuální pokles v celé ČR).

Podíl nezaměstnaných osob vyšší než je republiková hodnota vykázaly dva okresy – Přerov a Jeseník. Naopak nejnižší byl zaznamenán v okrese Prostějov (2,1 %).

Podíl nezaměstnaných poklesl na 3,2 %. Prostějovsko si opět drží skvělou pozici!

ilustrační foto tabulky

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech Olomouckého kraje byl podobný – ve všech došlo k poklesu nezaměstnanosti. Nejvíce se počet nezaměstnaných snížil v okrese Olomouc (o 183 osob); k největšímu procentuálnímu poklesu ale došlo na Jesenicku (o 3,8 %). 

Podíl nezaměstnaných osob (PNO) vyšší než je republiková hodnota vykázal pouze jeden okres – Přerov. Naopak nejnižší PNO byl zaznamenán v okrese Prostějov (2,2 %).

Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,5 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Přerov (2,2), naopak nejméně v okrese Prostějov (pouze 0,8 uchazeče o zaměstnání na jedno volné místo, čili počet volných pracovních míst v tomto okrese je vyšší než počet nezaměstnaných).

Během září nebylo nahlášeno žádné hromadné propouštění od zaměstnavatele se sídlem v Olomouckém kraji.

Prostějov má stále nejmenší procento nezaměstnaných v kraji

foto Úřad práce

K ke konci února letošního roku Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci celkem 18 653 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 160 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je vyšší o 4 872 osob. 

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech Olomouckého kraje byl rozdílný – ve dvou okresech byl zaznamenán meziměsíční pokles nezaměstnanosti, ve třech nárůst. Na Olomoucku se počet nezaměstnaných zvýšil nejvíce – a to o 119 osob; k největšímu procentuálnímu nárůstu došlo na Jesenicku (o 2 %).

Prostějovský okres má stále nejnižší nezaměstnanost

ilustrační foto

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech Olomouckého kraje byl v ledu 2021 podobný – ve všech okresech došlo k nárůstu nezaměstnanosti.

Na Olomoucku se počet nezaměstnaných zvýšil nejvíce – a to o 400 osob; k největšímu procentuálnímu nárůstu došlo na Jesenicku (o 11 %). Podíl nezaměstnaných osob vyšší než republiková hodnota vykázaly tři okresy – Jeseník, Přerov a Šumperk. Naopak nejnižší byl zaznamenán v okrese Prostějov (3,1%).

Kraj evidoval k 31. 1. 2021 celkem 7229 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 106 vyšší, než v předchozím měsíci, a o 2447 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 2,6 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Jeseník (5,1).

Oddělení hmotné nouze Úřadu práce se stěhuje!

ilustrační foto Úřad práce

Úřad práce ČR KoP Prostějov oznamuje, že v termínu od 23.11.2020 do 4.12.2020 bude probíhat stěhování oddělení hmotné nouze z dosavadního působiště Lutinovova 42/1, Prostějov na adresu hlavního sídla úřadu nám. Spojenců 2632/13, Prostějov. Příjem žádostí o dávky nebude přerušen.

S ohledem na omezený provoz sledujte vývěsky na obou místech pracovišť a maximálně spolupracujte se svými kmenovými pracovníky.

Všechny dokumenty bude možno vhazovat do schránky umístěné vedle vchodu na adrese Lutinovova 42/1, Prostějov, na nám. Spojenců 2632/13, Prostějov v přízemí budovy a na ul. Milíčova 1, Prostějov (schránka dostupná 24 hod. denně). Rovněž bude zajištěn příjem dokumentů na podatelně úřadu v úředních hodinách II. patro, nám. Spojenců 13, Prostějov.

Nové žádosti – příjem do schránky nebo po domluvě s pracovníky úřadu osobně.

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech Olomouckého kraje byl rozdílný

Foto UP

Ve třech okresech došlo k mírnému poklesu nezaměstnanosti, ve zbývajících dvou (na Prostějovsku a Jesenicku) se počet uchazečů o zaměstnání mírně zvýšil.

K největšímu poklesu absolutního počtu nezaměstnaných došlo v okrese Olomouc (o 122 osob), naopak na Jesenicku se počet nezaměstnaných zvýšil nejvíce – a to o 6 osob. 

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku, meziměsíčně stagnoval na hodnotě 3,6 % (tj. 0,1 p. b. pod celorepublikovou úrovní). 

Podíl nezaměstnaných osob vyšší než republiková hodnota vykázaly dva okresy – Přerov a Jeseník. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl naopak zaznamenán v okrese Prostějov (2,5 %).

Prostějov má nejméně nezaměstnaných v kraji

Foto ÚP

Vývoj nezaměstnanosti byl poněkud rozdílný – ve třech okresech (Jeseník, Prostějov a Šumperk) nezaměstnanost mírně klesla, ve zbývajících dvou (Olomouc, Přerov) se počet nezaměstnaných zvýšil. K největšímu nárůstu absolutního počtu nezaměstnaných došlo v okrese Olomouc (o 130 osob), naopak na Jesenicku nezaměstnanost nejvíce poklesla (o 95 osob). V okrese Jeseník pak podíl nezaměstnaných osob klesl na stejnou hodnotu jako v okrese Přerov (tj. 4,5 %).

Podíl nezaměstnaných osob vyšší než republiková hodnota vykázaly tři okresy – Jeseník, Šumperk a Přerov. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl naopak zaznamenán v okrese Prostějov (2,6 %).

Olomoucký kraj evidoval k 31. 8. 2020 celkem 8 014 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 252 vyšší než v předchozím měsíci, ale o 2 694 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,9 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Přerov (3,0), nejméně naopak v okrese Prostějov (pouze 1,2 osoby na 1 VM).

Fotopostřeh: Na úřad práce se chodí do okna

Foto ber

Koronavirová nákaza ovlivnila i chod úřadů. Nejinak je to na prostějovském Úřadu práce ČR v Lutinovově ulici.

Aby pracovnice oddělení hmotné nouze eliminovaly pohyb osob po budově, využívají oken v přízení. "Paní jsem zavolala a ona sešla dolů, všechno vyřízeno," potvrdila PvNovinkám jedna z klientek. 

Nouzová situace vyžaduje inovace. (ber)