Chcete si zapůjčit zastřešené pódium i jeho zázemí? Je to možné!

Chcete si zapůjčit zastřešené pódium i jeho zázemí? Je to možné!
ilustrační foto MMP

Pořádání kulturních a jiných akcí na nádvoří prostějovského zámku již má svá pravidla a pronájmy své ceny.

Vše bude probíhat na základě uzavřené smlouvy o nájmu mezi společností Domovní správa Prostějov, s. r. o. a žadatelem o pořádání kulturní akce, případně smlouvy o výpůjčce mezi společností Domovní správa Prostějov, s. r. o. a subjektem zřizovaným či vlastněným statutárním městem Prostějov. 

Vhodnost akce bude dopředu schvalována oddělením Duha – Kulturní klub u hradeb, a to zejména s ohledem na charakter prostředí zámku. 

„Na nádvoří již probíhají první akce, které jsou spojené s Prostějovským babím létem. Rozjíždí se zde Letní kino, které již má obsazené některé termíny. Jiné volné termíny si zájemci mohou domlouvat na oddělení Duha – Kulturní klub u hradeb, konkrétně u paní Aleny Dvořákové (tel. 582 326 379),“ říká náměstkyně primátora Milada Sokolová a dodává, že nová multifunkční demontovatelná letní scéna umožňuje využívat nádvoří zámku pro konání řady různorodých kulturních akcí. Maximální kapacita je určena pro 150 sedících či 200 stojících diváků.

Letní scéna byla podpořena dotací poskytnutou Olomouckým krajem. Příjmy z nájemného budou příjmem města. Součástí pronájmu je také zázemí letní scény, které obsahuje WC pro účinkující, ale také stoly a židle, které jsou zde uloženy.

Ceník nájemného pro nádvoří zámku včetně letní scény a vybavení: 

1. Neziskové organizace, zájmové a umělecké spolky, fyzické osoby a amatérští umělci, školy (jejichž zřizovatelem není město Prostějov)

- sami pořádají akci nebo sami vystupují

- netýká se reklamních a promo akcí

- bez vstupného

 - výše nájmu 500 Kč + DPH/ akce

2.  Neziskové organizace, zájmové a umělecké spolky, fyzické osoby a amatérští umělci

- sami pořádají akci nebo sami vystupují

- netýká se reklamních a promo akcí

- se vstupným nebo se vstupným dobrovolným

- výše nájmu 1000 Kč + DPH/ akce

3.  Právnické osoby, zprostředkovatelské firmy nebo agentury, OSVČ

- zprostředkovávají v rámci svého podnikání spolupráci s jinými zejména uměleckými subjekty, s nimiž navazují smluvní vztahy, a z těchto akcí generují zisk

- netýká se reklamních a promo akcí

- se vstupným

- výše nájmu: 3000 Kč + DPH/ akce

 

Cena nájemného je jednotná, bez ohledu na délku trvání akce. (Zdroj MMP)

Poslat nový komentář