Připomínkujte jízdní řády MHD!

Připomínkujte jízdní řády MHD!
ilustrační foto FTL

Do 10. září 2016 můžete podávat připomínky ke stávajícím jízdním řádům MHD. Své návrhy je možno zaslat poštou, e-mailem nebo předat písemně na podatelně Magistrátu města Prostějova, nám T. G. Masaryka 130/14, e-mail:posta@prostejov.eu.

1. navrhovaná změna:

Požadavek: některé spoje o sobotách a nedělích přetrasovat z linky MHD č. 4 aut. st. - Domamyslice (přes Drozdovice, rybník, Žeranovskou) na linku MHD č. 6 aut. st.  -Domamyslice (přes Krasice, nemocnici, Plumlovskou). 

Návrh: stávající spoje na lince MHD č.4 s odjezdem z aut. st. v 7,43, 9,43, 11,43, 15,43, 17,43 hod. a  s odjezdem z Domamyslic v 8,02, 10,02, 12,02, 16,02, 18,02 hodin převést na linku MHD č. 6. Ve výše uvedených časech tak na lince MHD č. 4 bude zrušena obsluha zastávek Krasice, Moravská, Koupelky,  Drozdovice, rybník, Žeranovská. Naopak v těchto časech budou nově obsluhovány linkou MHD č. 6 zastávky Krasice, Krasice, U mýta, nemocnice, Plumlovská sídl., Plumlovská.

Souhlasíte s navrhovanou změnou? Sdělte to magistrátu. (Zdroj MMPv)

Poslat nový komentář