Desatero pro komunikaci s lidmi postiženými autismem

Desatero pro komunikaci s lidmi postiženými autismem
Nejslavnější autista světa – Raymond v podání Dustina Hoffmana v legendárním filmu Rain Man (na snímku s Tomem Cruisem)

Od začátku letošního roku mají i pacienti s diagnózou autismus své „Desatero“, které je veřejně dostupné na webových stránkách Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP). Desatero (tady je odkaz), na jehož vzniku se podíleli specializovaní lékaři z Jihomoravského kraje, Asociace pomáhající lidem s autismem APLA - JM o. s. a rodiče dětí s autismem, poskytne rady a doporučení pro komunikaci s lidmi s poruchou autistického spektra (PAS) jak v každodenních situacích, tak i v lékařské ordinaci.

Na stránkách Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) je ve zkratce vysvětleno, oč v Desateru jde. Lidé se všemi typy zdravotního postižení shodně uvádějí, že jsou často vystaveni ponižování a snižování lidské důstojnosti v případech, kdy jsou v důsledku stigmatizace postižení považováni za slaboduché a podle tohoto deklasujícího přístupu se s nimi jedná. Je to hluboce zakořeněný problém neschopnosti většinové veřejnosti komunikovat s osobami se zdravotním postižením. Proto přišla NRZP v už roce 2006 s původním projektem tzv. Desater, která mají veřejnosti pomoci při komunikaci s osobami s různými typy zdravotních postižení. Desatero pacientů s PAS tak nyní přibude například k Desateru nevidomých, sluchově postižených, seniorů či pacientů se syndromem demence. 

„Komunikace s pacienty s autismem je často problematická už jen v důsledku toho, jak málo je veřejnost o tomto onemocnění informovaná. Autismus není patrný na první pohled a o to větší překvapení a nepochopení pak může vzbuzovat pacientovo chování. Proto je nesmírně důležité, že bude Desatero pro lepší komunikaci s pacienty s autismem veřejně a oficiálně dostupné a pomůže tak lépe porozumět lidem s PAS,“ uvedl statutární zástupce sdružení APLA-JM Roman Turský.

Díky Desateru komunikace s pacienty s poruchou autistického spektra se jeho čtenáři například dozví, že by s pacienty s PAS měli komunikovat pomocí krátkých sdělení, že je lepší vyhnout se hlasitým zvukům, ostrému světlu či výrazným pachům nebo proč není dobré nechávat pacienta s autismem sedět v čekárně zdravotnického zařízení či úřadů. Osvětu k této tématice zajišťuje občanské sdružení APLA-JM jako poskytovatel služeb sociální péče, sociální prevence a sociálního poradenství lidem s PAS. Veškeré aktivity organizace vycházejí z obecného cíle zkvalitnit život lidem s PAS, podporuje systematickou a komplexní profesionální pomoc lidem s autismem a jejich blízkým při zajištění provázanosti celkové péče a hledáním možností jejich integrace.   

(jap) 

Poslat nový komentář