Policisté ocenili své nejlepší!

Policisté ocenili své nejlepší!
ilustrační foto
Další fotky: 
Policisté ocenili své nejlepší!
Policisté ocenili své nejlepší!
Policisté ocenili své nejlepší!
V pátek 21. června 2013 proběhlo v prostorách kina Oko v Němčicích nad Hanou slavnostní ocenění policistů územního odboru Prostějov. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnila starostka Města Němčice nad Hanou, paní Ivana Dvořáková, krajský ředitel policie Olomouckého kraje plk. Jaroslav Skříčil, zástupci integrovaného záchranného systému a zástupci veřejné správy Prostějovska.

„Akci zahájil vedoucí Územního odboru Prostějov plk. Pavel Novák, kdy přivítal přítomné a ve svém projevu zhodnotil a poděkoval za dobrou práci policistům ve prospěch veřejného pořádku a bezpečnosti. Dále poděkoval i zástupcům ostatních složek a veřejné správy za úzkou spolupráci s Policií ČR.“ sdělila komisařka preventivně informační skupiny policie v Prostějově Alena Nedělníková. „Medaile a ocenění převzali policisté z rukou vedoucího územního odboru, krajského ředitele a starostky Němčic nad Hanou,“ upřesňuje.

Policejní prezident plk. Martin Červíček udělil čestné medaile policistům za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých služebních výsledků a za prosazování dobrého jména Policie České republiky. Mezi oceněnými policisty je poručík Martin Skokánek, podporučík Josef Franc a praporčík Josef Perlovský.

Policejní prezident plk. Martin Červíček dále udělil služební medaili „Za věrnost I. stupně“ plukovníku Miroslavu SPURNÉMU,nadporučíku Pavlu BENEŠOVI a poručíku Miroslavu OTRUBOVI. Medaile jsou uděleny za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých pracovních výsledků a déle jak 30 let trvání služebního poměru.

Policejní prezident plk. Martin Červíček udělil služební medaili „Za věrnost II. stupně“ nadporučíku Leoši NAVRÁTILOVI a nadpraporčíku Radku PROCHÁZKOVI. Medaile jsou uděleny za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých pracovních výsledků a déle jak 20 let trvání služebního poměru.

Policejní prezident plk. Martin Červíček také udělil služební medaili „Za věrnost III. stupně“ poručíku Janu ZLÁMALOVI, nadpraporčíku Pavlu HAMPLOVI, praporčíku Ladislavu ČECHOVI, praporčíku Lubomíru SMÉKALOVI, praporčíku Davidu KVAPILOVI, praporčíku Aleši ROZEHNALOVI a podpraporčíku Jiřímu ŠLÉZAROVI. Medaile jsou uděleny za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých pracovních výsledků a déle jak 10 let trvání služebního poměru.

Dále byly uděleny medaile ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Tyto medaile byly uděleny za dlouhodobé a iniciativní plnění úkolů nad rámec služebních povinností. U vedoucích pracovníků byla tato medaile udělena za dosahování příkladných výsledků v řídící funkci.

Medailemi byli vyznamenáni tito policisté :1. nadporučík Marek ANTEL – zástupce vedoucího obvodního oddělení Němčice nad Hanou,

2. nadporučík Pavel KONEVIČ – zástupce vedoucího dopravního inspektorátu Prostějov,

3. nadpraporčík Kamil DROZD – vrchní inspektor oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování,

4. poručík Jiří CHROMEC – komisař oddělení hospodářské kriminality služby kriminální policie a vyšetřování,

5. nadpraporčík Alois GLOC – vrchní inspektor oddělení kriminalistické techniky služby kriminální policie a vyšetřování,

6. nadpraporčík Zdeněk NEUBAUER – vrchní inspektor obvodního oddělení Plumlov,

7. praporčík Jan BENEŠ – inspektor obvodního oddělení Konice,

8. nadpraporčík František NESVADBÍK – vrchní inspektor obvodního oddělení Prostějov 2,

9. nadpraporčík Martin PETRŽELA – vrchní inspektor obvodního oddělení Prostějov.

Slavnostní oceňování uzavřel vedoucí Územního odboru Prostějov plk. Mgr. Pavel Novák. „Vyslovil poděkování a udělil pamětní odznak Územního odboru Prostějov paní starostce Němčic nad Hanou Ivaně Dvořákové za aktivní spolupráci s prostějovskou policií a za součinnost a možnost zorganizování Dne Policie ČR v Němčicích nad Hanou,“ uzavírá A. Nedělníková

Poslat nový komentář