Starý Prostějov. Gymnázium Jiřího Wolkera

Starý Prostějov. Gymnázium Jiřího Wolkera
Foto SOkA

Na dalších z pamětnických fotografií představujeme Gymnázium Jiřího Wolkera v Kollárově ulici. Pohlednice pochází z roku 1929.

Na dnešní dobu velkolepá budova gymnázia v Kollárově ulici byla dokončena již v r. 1901. Veškeré náklady činily celkem 412 693 koruny v tehdejší měně. Slavnostní obřad konsekrace se konal 15. září 1901. O den později, 16. září 1901, se budova naplnila studenty a 17. listopadu byla otevřena i aula, která se používala jako kaple ke školním bohoslužbám. Vyučovalo se podle platných osnov pro zemské jazyky z r. 1900. V prvních letech byly vedlejšími předměty kreslení, krasopis, tělocvik a zpěv, později ještě těsnopis a francouzský jazyk. Za zmínku stojí to, že do školního roku 1913/1914 byla němčina nepovinným předmětem. Písemné maturity se konaly z češtiny, matematiky, vlastivědy a buď z latiny, nebo z řečtiny. (ber)

Poslat nový komentář