Prostějovské domy. Okresní nemocenská pokladna

Prostějovské domy. Okresní nemocenská pokladna
Foto pamatkovykatalog.cz

Třípodlažní nárožní budova z let 1910 až 1911 byla postavena v místě zbořeného domu č.p. 42 v nynější Svatoplukově ulici podle projektu Čeňka Venclíka.

Okresní nemocenská pokladna byla v Prostějově zřízena roku 1889. Roku 1910 se představenstvo usneslo, že zboří dům číslo 42, na jehož místě vystaví reprezentativní dvoupatrovou budovu. V březnu vypsali ofertní řízení na novostavbu. Stavební projekty zaslaly čtyři místní stavební firmy: Čeněk Venclík, který získal první místo, firma Konečný & Nedělník, V. Souček a V. Lukáš a Jan Skoupil. Budova se tedy realizovala podle projektu Čeňka Venclíka. Ten navrhl objekt, který se pojetím fasády řadí k proudu pozdní geometrizující secese. Na budově se při přízemním okně v nároží nachází reliéfní plastika rodiny, pocházející pravděpodobně z ruky místního sochaře Vladimíra Pleského. Nejpozoruhodnějším prvkem je však portál hlavního vstupu, kovotepecká mistrovská práce z dílny firmy Vulkania. (ber)

Poslat nový komentář