prostějovské domy

Prostějovské domy. Dům Jiřího Wolkra

Foto NPÚ

Řadový dvoupatrový městský dům „Wolkerův dům“ v centru města Prostějova stojí na hlavním náměstí. Dům s historizující fasádou z 19. století je v jádru patrně renesanční s částečně gotickými sklepy.

Na této stavbě je, mimo jiné, k povšimnutí pamětní deska, připomínající básníka Jiřího Wolkera, jehož rodině dům patřil. (ber)

Prostějovské domy. Synagoga Beth´ha – Midrasch

ilustrační foto NPÚ

Takzvaná stará synagoga, sloužící původně potřebám obyvatel židovské čtvrti, zbourané v 70. letech 20. století, stojí v Demelově ulici v Prostějově. Po ztrátě původní funkce v souvislosti s důsledky holokaustu budovu převzala pravoslavná církev.

Vznik budovy, která nese stopy empíru je datován před rokem 1836. Jde o pozoruhodný objekt jak svou jemně propracovanou architekturou, tak i historicky, jako doklad duchovního života židovské obce v Prostějově od konce 18. století. Památkově chráněn je od roku 1998.

Budova, která je v současnosti v havarijním stavu, je ve vlastnictví galeristy Jindřicha Skácela. Ten plánuje její rozsáhlou rekonstrukci. (ber)

Prostějovské domy. Domy úředníků firmy Wikov

Foto ber

V letech 1940–1945, v době okupace, stavebnictví v Prostějově z důvodů nedostatku materiálu a financí stagnuje. Většinou jsou pouze dokončovány již před válkou započaté stavby, zatímco většina projektů, vzniklá ve válečných letech, zůstává až na výjimky nerealizována.  K těm dokončeným patří zejména stavby Antonína Navrátila. Jako je soubor tří domů pro úředníky továrny Wikov.

Jako první byl postaven činžovní dům na náměstí Padlých hrdinů č. 8 z let 1939–1941. Výstavba obytného komplexu – nyní již firmy Agrostroj Wikov – pokračovala podle projektu stejného architekta i po válce. Stavba na náměstí Padlých hrdinů č. 9) byla navržena v roce 1947 a realizována o rok později. Navazovala na předchozí dům a byla stavěna zároveň s domem sousedním, kolaudovaným roku 1949 - Vrahovická ul. č. 1. (ber)

Prostějovské stavby. Most přes Romži ve Vrahovicích

Foto Dějiny města

Probíhající rekonstrukce Vrahovické ulice s sebou nese řadu problémů, zejména pro motoristy. Dnes se můžete podívat, jak kdysi probíhaly zatěžkávací zkoušky mostu přes Romži.

Fotografie z knihy Dějiny města pochází z roku 1926, tak si myslím, že se na most, co by zkušební "chrousti", vydaly lokomobily. (ber)

Starý Prostějov. Most přes Hloučelu

Foto SOkA

Ke konci 18. století vedla přes Prostějov takzvaná císařská silnice. Začínala ve Vídni a vedla až do Lvova v Haliči. Její součástí byl i most přes říčku Hloučelu.

Tipnete si, který to je? Prozradíme, že dnes vypadá úplně jinak, stále u něj ale najdete barokní sochu Jana Nepomuckého. (ber)

Prostějovské stavby. Továrna firmy Rolný

Foto SOkA

Oděvní firma Rolný je spjata s budovou nynějšího Atria. Přesídlila sem v roce 1889, kdy se náměstí nazývalo Rudolfovo.

Ve 30. letech 20 století v objektu sídlila rovněž filiálka Anglo-československé a Pražské úvěrní banky. Fotografie pochází z let 1923 a 1925. (ber)

Prostějovské stavby. Kaple svaté Anny

Foto SOkA

Barokní kaple svaté Anny v Drozdovicích byla postavena roku 1745 na místě bývalého morového hřbitova.

Ve 30. letech 20. století byla opravena, v roce 1936 ji podle návrhu Jano Köhlera vymaloval Jan Ježek. Fotografie pochází z téhož roku. (ber)

Prostějovské stavby. Hudební škola

Foto SOkA

Dnes už málokdo ví, že budova na rohu Kravařovy ulice byla postavena jako internát obchodní akademie. Stalo se tak již roku 1903.

V roce 1918 zde byla rodinná škola, od roku 1931 je budova sídlem hudební školy, nyní ZUŠ. (ber)

Prostějovské domy. Dům U modrého lva

Foto SOkA

Stojí na Pernštýnském náměstí a býval právovárečným domem se zájezdním hostincem a továrnou na výrobu likérů, založenou v roce 1816.

Dům vlastnila do roku 1884 rodina Chmelařova, pak jej koupili i s továrnou manželé Schmausovi. Povšimněte si okrasného prvku před domem. Pokud tipujete, že je to kašna, tip je správný. (ber)

Prostějovské domy. Na Toulovém

Foto SOkA

Moji prarodiče domu číslo 11 na Žižkově náměstí neřekli nikdy jinak, než na "Toulovym".

Dům uzavírá náměstí ve směru k Poděbradovu náměstí. V roce 1892 ho přestavěli manželé Spurní. V roce 1912 ho koupil velkoobchodník s koberci Jan Toul. Ten nechal v roce 1937 upravit přízemí, kde nechal instalovat velké výkladní skříně. (ber)