staré domy

Neznámé domy. Vila Hany Wichterlové ve Smržicích

Foto Hana Bartková

Malý dům s ateliérem ve Smržicích navrhl architekt Rothmayer pro svou přítelkyni sochařku Hanu Wichterlovou. Jednalo se údajně o dům v architektově stylu. Bohužel se ale můžeme jen domnívat, jak vila vypadala. Nedochoval se totiž jediný plán či fotografie stavby.

Hana Wichterlová zde žila celé období druhé světové války. Měla zde malou farmu, na které hospodařila. Hana pocházela ze zámožné rodiny prostějovských průmyslníků, a tak umístění nedaleko k rodišti bylo zcela přirozené. V knize Evy Jůzové můžeme nalézt jedinou fotografii ze Smržic, kdy je vyfocena sochařka se svými rodiči na terase vily. Bohužel tato fotografie byla pořízena s pozadím do krajiny. 

Prostějovské domy. Měšťanský dům na TGM

Foto ber

Tento dům najdete naproti Zlaté brány na hlavním prostějovském náměstí. Stojí tam již od 16. století.

Třípodlažní měšťanský dům o čtyřech okenních osách na průčelí do náměstí. K hlavnímu domu je podél západní strany dvora připojeno úzké, v přízemí klenuté hospodářské křídlo. Můžete si ho prohlédnout zblízka, zdejší Pasáž MIKA je průchozí. A moc pěkná. (ber)

Prostějovské domy. Knížecí dům

Foto NPÚ

Naproti hlavnímu průčelí zámku v Prostějově u Fügnerovy ulice stojí tzv. Knížecí dům. Dům, který pochází z 16. století, se stal po třicetileté válce, kdy byl zámek zničený, sídlem knížecí správy panství.

Dnešní podobu s nárožní válcovou Věží získal dům po novorenesanční přestavbě, kterou v r. 1890 provedl prostějovský rodák architekt Max Fleischer. Fotografie pochází z roku 2009, kdy byla stavba vyhlášena nemovitou kulturní památkou. (ber)

Prostějovské domy. Dům Jiřího Wolkra

Foto NPÚ

Řadový dvoupatrový městský dům „Wolkerův dům“ v centru města Prostějova stojí na hlavním náměstí. Dům s historizující fasádou z 19. století je v jádru patrně renesanční s částečně gotickými sklepy.

Na této stavbě je, mimo jiné, k povšimnutí pamětní deska, připomínající básníka Jiřího Wolkera, jehož rodině dům patřil. (ber)

Prostějovské domy. Synagoga Beth´ha – Midrasch

ilustrační foto NPÚ

Takzvaná stará synagoga, sloužící původně potřebám obyvatel židovské čtvrti, zbourané v 70. letech 20. století, stojí v Demelově ulici v Prostějově. Po ztrátě původní funkce v souvislosti s důsledky holokaustu budovu převzala pravoslavná církev.

Vznik budovy, která nese stopy empíru je datován před rokem 1836. Jde o pozoruhodný objekt jak svou jemně propracovanou architekturou, tak i historicky, jako doklad duchovního života židovské obce v Prostějově od konce 18. století. Památkově chráněn je od roku 1998.

Budova, která je v současnosti v havarijním stavu, je ve vlastnictví galeristy Jindřicha Skácela. Ten plánuje její rozsáhlou rekonstrukci. (ber)

Prostějovské tragédie. Při stavbě školy zemřelo sedm lidí

Foto SOkA

Stavba budov může být někdy velmi nebezpečná činnost. Tím nejhorším možným způsobem se o tom přesvědčilo několik dělníků, kteří v roce 1900 pracovali na lešení při stavbě gymnázia v Prostějově. Více informací o tragédii na stavbě naleznete v dobovém článku, který vyšel v novinách Hlas lidu.  

Deset zmařených životů.

V úterý dne 16. t. m. událo se na stavbě českého gymnasia, kterou provádí městský architekt pan Venclik, hrozné neštěstí.

Na lešení, nalézajícím se v samém podkroví třípatrové této budovy, zřítilo se kus zdi ve výšce půl druhého metru a délce asi patnáct metrů, zeď tato prorazila a zbořila lešení, jež spadlo s dělníky a se vším, co na něm se nalézalo, dolů do hloubky šestnácti metrů.

Prostějovské domy. Domy úředníků firmy Wikov

Foto ber

V letech 1940–1945, v době okupace, stavebnictví v Prostějově z důvodů nedostatku materiálu a financí stagnuje. Většinou jsou pouze dokončovány již před válkou započaté stavby, zatímco většina projektů, vzniklá ve válečných letech, zůstává až na výjimky nerealizována.  K těm dokončeným patří zejména stavby Antonína Navrátila. Jako je soubor tří domů pro úředníky továrny Wikov.

Jako první byl postaven činžovní dům na náměstí Padlých hrdinů č. 8 z let 1939–1941. Výstavba obytného komplexu – nyní již firmy Agrostroj Wikov – pokračovala podle projektu stejného architekta i po válce. Stavba na náměstí Padlých hrdinů č. 9) byla navržena v roce 1947 a realizována o rok později. Navazovala na předchozí dům a byla stavěna zároveň s domem sousedním, kolaudovaným roku 1949 - Vrahovická ul. č. 1. (ber)

Starý Prostějov.GJW

Foto SOkA Pv

Na další z pamětnických fotografií představujeme Gymnázium Jiřího Wolkera v Kollárově ulici. 

Pohlednice pochází z roku 1929. Ani tady se to moc nezměnilo, co říkáte? (ber)

Prostějovské domy. Panský dům

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

Výrazný dvoupatrový nárožní dům stojí v severozápadní části Pernštýnského náměstí. Rozsáhlé, klenuté, sklepní prostory s valenými kamennými klenbami pocházejí pravděpodobně z 15. století.

Jde o kvalitní objekt středověkého původu, hodnotný doklad stavebního vývoje v centru města Prostějova. Celé přízemí je zaklenuto barokními klenbami, v jihozápadní části domu se nachází rozlehlá, hluboká křížová klenba, související pravděpodobně dobou svého vzniku se sklepními klenbami. Prostorný mázhaus se stlačenou valenou klenbou se dvěma páry lunet, na vrcholu se stýkajícími.

Poslední stavební úprava domu pochází z r. 1924, dům je památkově chráněn od roku 2001. (ber)

Prostějovské domy. Lidový dům

Foto SOkA Pv

Na Vápenici začala roku 1935 přestavba tzv. Katolického domu. Byly v něm vybudovány restaurační, kavárenské a spolkové prostory. A také byty.

Fotografie pochází z roku 1937 a jak je vidět „Liďák“ se od těch dob příliš nezměnil. (ber)