staré domy

Prostějovské domy. Synagoga Beth´ha – Midrasch

ilustrační foto NPÚ

Takzvaná stará synagoga, sloužící původně potřebám obyvatel židovské čtvrti, zbourané v 70. letech 20. století, stojí v Demelově ulici v Prostějově. Po ztrátě původní funkce v souvislosti s důsledky holokaustu budovu převzala pravoslavná církev.

Vznik budovy, která nese stopy empíru je datován před rokem 1836. Jde o pozoruhodný objekt jak svou jemně propracovanou architekturou, tak i historicky, jako doklad duchovního života židovské obce v Prostějově od konce 18. století. Památkově chráněn je od roku 1998.

Budova, která je v současnosti v havarijním stavu, je ve vlastnictví galeristy Jindřicha Skácela. Ten plánuje její rozsáhlou rekonstrukci. (ber)

Prostějovské tragédie. Při stavbě školy zemřelo sedm lidí

Foto SOkA

Stavba budov může být někdy velmi nebezpečná činnost. Tím nejhorším možným způsobem se o tom přesvědčilo několik dělníků, kteří v roce 1900 pracovali na lešení při stavbě gymnázia v Prostějově. Více informací o tragédii na stavbě naleznete v dobovém článku, který vyšel v novinách Hlas lidu.  

Deset zmařených životů.

V úterý dne 16. t. m. událo se na stavbě českého gymnasia, kterou provádí městský architekt pan Venclik, hrozné neštěstí.

Na lešení, nalézajícím se v samém podkroví třípatrové této budovy, zřítilo se kus zdi ve výšce půl druhého metru a délce asi patnáct metrů, zeď tato prorazila a zbořila lešení, jež spadlo s dělníky a se vším, co na něm se nalézalo, dolů do hloubky šestnácti metrů.

Prostějovské domy. Domy úředníků firmy Wikov

Foto ber

V letech 1940–1945, v době okupace, stavebnictví v Prostějově z důvodů nedostatku materiálu a financí stagnuje. Většinou jsou pouze dokončovány již před válkou započaté stavby, zatímco většina projektů, vzniklá ve válečných letech, zůstává až na výjimky nerealizována.  K těm dokončeným patří zejména stavby Antonína Navrátila. Jako je soubor tří domů pro úředníky továrny Wikov.

Jako první byl postaven činžovní dům na náměstí Padlých hrdinů č. 8 z let 1939–1941. Výstavba obytného komplexu – nyní již firmy Agrostroj Wikov – pokračovala podle projektu stejného architekta i po válce. Stavba na náměstí Padlých hrdinů č. 9) byla navržena v roce 1947 a realizována o rok později. Navazovala na předchozí dům a byla stavěna zároveň s domem sousedním, kolaudovaným roku 1949 - Vrahovická ul. č. 1. (ber)

Starý Prostějov.GJW

Foto SOkA Pv

Na další z pamětnických fotografií představujeme Gymnázium Jiřího Wolkera v Kollárově ulici. 

Pohlednice pochází z roku 1929. Ani tady se to moc nezměnilo, co říkáte? (ber)

Prostějovské domy. Panský dům

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

Výrazný dvoupatrový nárožní dům stojí v severozápadní části Pernštýnského náměstí. Rozsáhlé, klenuté, sklepní prostory s valenými kamennými klenbami pocházejí pravděpodobně z 15. století.

Jde o kvalitní objekt středověkého původu, hodnotný doklad stavebního vývoje v centru města Prostějova. Celé přízemí je zaklenuto barokními klenbami, v jihozápadní části domu se nachází rozlehlá, hluboká křížová klenba, související pravděpodobně dobou svého vzniku se sklepními klenbami. Prostorný mázhaus se stlačenou valenou klenbou se dvěma páry lunet, na vrcholu se stýkajícími.

Poslední stavební úprava domu pochází z r. 1924, dům je památkově chráněn od roku 2001. (ber)

Prostějovské domy. Lidový dům

Foto SOkA Pv

Na Vápenici začala roku 1935 přestavba tzv. Katolického domu. Byly v něm vybudovány restaurační, kavárenské a spolkové prostory. A také byty.

Fotografie pochází z roku 1937 a jak je vidět „Liďák“ se od těch dob příliš nezměnil. (ber)

Starý Prostějov. Gala

ilustrační foto FB

K téhle fotografii jsem se dostala náhodou a vůbec si nedovolím tipovat její stáří.

Nicméně podnik Gala byl založen v roce 1949, takže je určitě mladší. Třeba se pozná dítko - cyklista a ozřejmí rok jejího vzniku. (ber)

 

Prostějovské stavby. Most přes Romži ve Vrahovicích

Foto Dějiny města

Probíhající rekonstrukce Vrahovické ulice s sebou nese řadu problémů, zejména pro motoristy. Dnes se můžete podívat, jak kdysi probíhaly zatěžkávací zkoušky mostu přes Romži.

Fotografie z knihy Dějiny města pochází z roku 1926, tak si myslím, že se na most, co by zkušební "chrousti", vydaly lokomobily. (ber)

Starý Prostějov. Most přes Hloučelu

Foto SOkA

Ke konci 18. století vedla přes Prostějov takzvaná císařská silnice. Začínala ve Vídni a vedla až do Lvova v Haliči. Její součástí byl i most přes říčku Hloučelu.

Tipnete si, který to je? Prozradíme, že dnes vypadá úplně jinak, stále u něj ale najdete barokní sochu Jana Nepomuckého. (ber)

Prostějovské stavby. Továrna firmy Rolný

Foto SOkA

Oděvní firma Rolný je spjata s budovou nynějšího Atria. Přesídlila sem v roce 1889, kdy se náměstí nazývalo Rudolfovo.

Ve 30. letech 20 století v objektu sídlila rovněž filiálka Anglo-československé a Pražské úvěrní banky. Fotografie pochází z let 1923 a 1925. (ber)