staré vily

Prostějovské domy. Hotel, Vojenská správa, sociálka v jednom

Foto SOkA, ber

Městský dům s renesančními sklepy najdeme v Prostějově na východní straně prostranství u kostela Povýšení sv. Kříže. Původně měšťanský dům, později užívaný jako hotel, ztratil přestavbami a úpravami ve 20. století velkou část své památkové hodnoty.

Rozlehlý řadový dvoupatrový částečně podsklepený dům v nárožní poloze se sedlovou střechou krytou pálenou taškou, na protáhlém pozemku půdorysně tvaru L. Dům je složen ze dvou částí – nárožní objekt orientovaný do náměstí a dvorní křídlo při ulici Lutinovově. Předěl je patrný na fasádě v Lutinovově ulici – okna dvorního křídla mají nižší úroveň oken 1. patra. Všechny fasády jsou hladké, původní architektonická výzdoba se nedochovala.

Prostějovské domy. Nájemní domy v Raisově

Foto ber

Také další realizace nájemných domů Miroslava Putny patří v Prostějově k tomu nejlepšímu v dané oblasti. Sociální byty byly náplní komplexu stavěného v letech 1938 - 1941 v Drozdovicích (Raisova ul. č. 5, 7, 9 a 11, č. p. 1248, 1249, 1250 a 1251).

Všechny byty mají příslušenství a vlastní balkon. Město tak získalo celkem 76 bytových jednotek ve čtyřech vchodech. Esteticky působivé a plně funkční je vysazení středních rizalitů se zaoblenými rohy a balkony každého vchodu na dva sloupy. Součástí tohoto sociálního domu byla také samostatná stavba Jubilejní mateřské školy z let 1938 - 1939 (Raisova ul. č. 6, č. p. 3117), s na svou dobu pokrokovým dispozičním řešením druhého nadzemního podlaží se značnou variabilitou provozních prostorů.

Mimochodem, tyhle domy jsou moc krásné stále. (ber)  

Prostějovské domy. Činžovní dům v Blahoslavově

Foto www.pamatkovykatalog.cz

Dvoupatrový činžovní dům situovaný na okružní třídě naproti zámku byl postaven v letech 1911 až 1912 podle projektu firmy Konečný a Nedělník.

Dům vyprojektovala na svém pozemku firma Konečný & Nedělník. Tento dům č. 17 a jeho sousední budovy č. 15 a č. 19 firma navrhla z důvodu neutichající bytové krize díky neustálému přílivu obyvatel do čile se rozvíjejícího města. Na základě žádosti ze dne 13. října 1911 získala firma 16. října 1911 povolení městské rady ke stavbě, dne 20.června 1912 podala firma žádost o povolení k obývání a 26. června téhož roku proběhla na místě stavby stavební komise, která shledala, že je dům proveden dle schválených nákresů a po vyschnutí bude připraven k obývání. (ber)

Prostějovské domy. Dům Městských elektrických podniků

Foto SOkA

Dalším prostějovským dílem architekta Miroslava Putny, který byl v letech 1936 až 1950 městským stavitelem, je úřední a obytná budova Městských elektrických podniků na Poděbradově náměstí č. 2.

Dům pochází z let 1938 - 1940. Všechny tři funkce - obchodní v 1. NP, administrativní ve 2. NP a obytná ve 3. - 5. NP - jsou důsledně odděleny, takže nedochází k provozním kolizím. Exteriér je transparentním vyjádřením těchto funkcí, zaujme vyložený zaoblený arkýř zasedací síně, sešikmené balkony v západním průčelí stavby a rytmus vysazených balkonů hlavního jižního průčelí. (ber)

 

 

Prostějovské domy. Nájemní dům Emila Škody a Eduarda Žáčka

ilustrační foto archiv ber

Nárožní nájemní dům na náměstí Spojenců/Divišova si společně nechali vystavět Emil Škoda, technický rada Zemské životní pojišťovny v Brně, a architekt Eduard Žáček.

Žáček vypracoval projekt domu v červenci 1939, povolení ke stavbě získali stavebníci 14. srpna 1939 a 27. prosince 1940 je znám zápis z ukončení stavby. Stavbu provedla firma Hrbata & Smékal v letech 1939-1941. Dům má nepravidelný půdorys daný kopírováním okolních dvou ulic. Západní průčelí je jemně prohnuté a akcentované v úrovni druhého a třetího podlaží středovým pokojem arkýřovitě vystupujícím před uliční čáru, osově lemovaném symetrickými terasami. Plochy v partiích teras a v celé úrovni prvního patra jsou pokryty světlým keramickým obkladem. (ber)

Prostějovské domy. Obytný dům Pod Kosířem

Foto ber

Během tří let vystavěla firma Konečný & Nedělník blok obytných domů v ulici Pod Kosířem. Jeden z domů, číslo 29, navrhl v květnu 1904 Rudolf Konečný. Projekt jednopatrového domu byl schválen 29. května téhož roku. Žádosti o povolení k užívání zaslané 7. ledna 1905 vyhověla Městská rada v Prostějově o týden později.

Dominantu fasády tvoří polygonální arkýř s kopulovou stříškou. Dekor exteriéru je inspirován pozdně renesančním tvaroslovím, jsou zde užity motivy labutí a okřídlených maskaronů v kombinaci se secesními motivy kruhu a stylizovaného vegetabilního ornamentu. Secesně ztvárněný je plot s ornamentální mříží a sochařsky pojednanými kamennými sloupky v různých variacích. Dům zaujme i krásnými původními okny. (ber)

Prostějovské domy. Nájemní dům Městské spořitelny

Foto ber

V letech 1938 - 1939 byl podle návrhu architekta Miroslava Putny postaven nárožní nájemní dům Městské spořitelny ve Slovenské ulici.

Šlo o druhý dům vzešlý ze soutěže na obytné domy pro zaměstnance spořitelny. Trojpodlažní budova zaujala plastickým pojetím, kterého bylo dosaženo vysazením nárožních balkonů a navýšením této části o jedno podlaží, severovýchodní partii náměstí Spojenců. (ber)

 

Prostějovské domy. Parlament

Foto ber

Městská správa oblast nájemného bydlení nijak nezanedbávala, setrvale ale se Prostějovu nedostávalo malých a levných bytů. Zpracováním projektu prvního „sociálního“ domu byl pověřen městský stavitel Miroslav Putna. Výsledkem je v letech 1936-37 soubor čtyřiadevadesáti malometrážních jedno a dvoupokojových bytů v Šárce 9 a 11. Dodnes je dům znám jako „parlament“.

Jednoduchá architektura ve tvaru "U", úsporná pavlačová dispozice, kompletní sanitární vybavenost, ozeleněný vnitřní dvůr. To jsou prvky, jejichž použitím vyřešil Putna úkol, platící u sociální výstavby obecně - sladění požadavků na určitý komfort, provozní a hygienickou bezproblémovost, celkové estetické vyznění a ekonomickou úspornost.  

Už několik let se mluví o nutné rekonstrukci tohoto zajímavého objektu. Uvidíme, kdy a jestli vůbec se uskuteční. (ber)

 

 

Prostějovské domy. Dům Leokádie a Jana Moučkových

Foto ber

Řadový třípatrový dům byl na nynějším náměstí Spojenců postaven v letech 1939 až 1940 podle projektu Eduarda Žáčka. Projekt pro manžele Leokádii a Jana Moučkovy, předsedu a statkáře ve Smržích, vypracoval v červenci roku 1939 architekt Eduard Žáček. Stavební práce prováděla firma Aloise Smékala.

Třípodlažní dům lichoběžného půdorysu kopíruje zakřivení ulice a jeho hlavní fasáda je tak mírně prohnutá. V levé části se nachází vstup do budovy vedoucí k obslužnému schodišti nacházejícímu se téměř ve středové části domu. V úrovni druhého a třetího podlaží jsou arkýřovitě vystupující partie středového pokoje lemované symetricky terasami. Plochy v partiích teras a v celé úrovni prvního patra jsou pokryty světlým keramickým obkladem. Změna nastává v případě třetího podlaží, kde vznikl prostor teras. (ber)

Prostějovské vily. Vila Anastázie a Jana Neherových

Foto SOkA

Majitel konfekční firmy Jan Nehera ve stavební oblasti spolupracoval s vynikajícím prostějovským architektem Antonínem Navrátilem. Ten je také autorem továrníkovy rodinné vily.

S realizací rodinné vily Anastázie Neherové v ulici Pod Kosířem bylo započato v polovině roku 1938, zkolaudována byla 19. 9. 1939. Vlastním provedením byla pověřena jedna z největších místních stavebních firem - Konečný & Nedělník. Vila byla navržena jako trojpodlažní. První podlaží bylo provozní. Dominantním prostorem druhého podlaží byla rozměrná obytná hala s navazující jídelnou, dvěma obývacími pokoji, knihovnou a nezbytným zázemím. Halu bylo možno odsunutím části prosklené jižní stěny propojit s navazující terasou, která přecházela do zahrady.