staré vily

Prostějovské domy. Měšťanský dům na TGM

Foto ber

Tento dům najdete naproti Zlaté brány na hlavním prostějovském náměstí. Stojí tam již od 16. století.

Třípodlažní měšťanský dům o čtyřech okenních osách na průčelí do náměstí. K hlavnímu domu je podél západní strany dvora připojeno úzké, v přízemí klenuté hospodářské křídlo. Můžete si ho prohlédnout zblízka, zdejší Pasáž MIKA je průchozí. A moc pěkná. (ber)

Prostějovské domy. Knížecí dům

Foto NPÚ

Naproti hlavnímu průčelí zámku v Prostějově u Fügnerovy ulice stojí tzv. Knížecí dům. Dům, který pochází z 16. století, se stal po třicetileté válce, kdy byl zámek zničený, sídlem knížecí správy panství.

Dnešní podobu s nárožní válcovou Věží získal dům po novorenesanční přestavbě, kterou v r. 1890 provedl prostějovský rodák architekt Max Fleischer. Fotografie pochází z roku 2009, kdy byla stavba vyhlášena nemovitou kulturní památkou. (ber)

Prostějovské stavby. Česká reálka

Foto SOkA Pv

Myslím, že tuto budovu pozná jen málokdo. A přitom stojí přímo v centru Prostějova.

Jde o původní objekt české reálky, postavený v roce 1872 podle projektu Josefa Pospíšila. Po jejím zrušení zde fungovala v letech 1951-68 stavební průmyslovka. Dnes budova, notně zmodernizovaná, která stojí na náměstí E. Husserla, slouží učňovskému školství. (ber)

Starý Prostějov.GJW

Foto SOkA Pv

Na další z pamětnických fotografií představujeme Gymnázium Jiřího Wolkera v Kollárově ulici. 

Pohlednice pochází z roku 1929. Ani tady se to moc nezměnilo, co říkáte? (ber)

Prostějovské domy. Panský dům

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

Výrazný dvoupatrový nárožní dům stojí v severozápadní části Pernštýnského náměstí. Rozsáhlé, klenuté, sklepní prostory s valenými kamennými klenbami pocházejí pravděpodobně z 15. století.

Jde o kvalitní objekt středověkého původu, hodnotný doklad stavebního vývoje v centru města Prostějova. Celé přízemí je zaklenuto barokními klenbami, v jihozápadní části domu se nachází rozlehlá, hluboká křížová klenba, související pravděpodobně dobou svého vzniku se sklepními klenbami. Prostorný mázhaus se stlačenou valenou klenbou se dvěma páry lunet, na vrcholu se stýkajícími.

Poslední stavební úprava domu pochází z r. 1924, dům je památkově chráněn od roku 2001. (ber)

Prostějovské domy. Lidový dům

Foto SOkA Pv

Na Vápenici začala roku 1935 přestavba tzv. Katolického domu. Byly v něm vybudovány restaurační, kavárenské a spolkové prostory. A také byty.

Fotografie pochází z roku 1937 a jak je vidět „Liďák“ se od těch dob příliš nezměnil. (ber)

Starý Prostějov. Gala

ilustrační foto FB

K téhle fotografii jsem se dostala náhodou a vůbec si nedovolím tipovat její stáří.

Nicméně podnik Gala byl založen v roce 1949, takže je určitě mladší. Třeba se pozná dítko - cyklista a ozřejmí rok jejího vzniku. (ber)

 

Prostějovské stavby. Továrna na klobouky Josefa Richtera

Foto SOkA Pv

Na fotografii z roku 1910 je budova, kterou všichni velmi dobře známe. Jenže dnes vypadá úplně jinak.

Jde o továrnu na klobouky Josefa Richtera, kterou najdeme v Havlíčkově ulici v Prostějově. Pokud stále tápete, jde o objekt napoti budovy soudu, kde sídlilo okresní ředitelství policie. (ber)

Prostějovské domy. Dům U Zlaté studny

ilustrační foto MMP

Dům U Zlaté studny na hlavním náměstí patřil od 14. století mezi prostějovské výsadní právovarečné domy. Jeho nynější stavba zabírá pravděpodobně dvě původní městiště, k jejichž scelení došlo nejspíše někdy během 15. století. Tehdy musel být dům po husitských válkách nákladněji opravován.

Za třicetileté války byl dům poškozen a teprve v šedesátých letech 17. století se podařilo tehdejšímu vlastníku Fridrichu Václavu Neumannovi budovu patřičně opravit a obohatit ji o hlavní vstupní kamenný portál. Z pozdějších úprav se významněji do stavebních dějin objektu promítla až činnost národně uvědomělé, tentokráte jiné rodiny Neumannových, která dům U Zlaté studny vlastnila od roku 1883. Neumannovi začali s jeho postupnou modernizací. Adaptovali a nadstavěli dvorní křídla, v závěru 19.

Prostějovské stavby. Lékárna U černého orla

Foto ber

Na hlavním prostějovském náměstí najdeme zajímavou historickou budovu lékárny U černého orla.

Pochází z roku 1742, jako první měšťanskou lékárnu ji otevřel Jan Navrátil a chlubí se štukovým stropem z poloviny 19. století.