Prostějovské stavby. Masarykova škola

Prostějovské stavby. Masarykova škola
Foto ber

Obecná a měšťanská škola – Masarykova škola na Skálově náměstí v Prostějově patří mezi reprezentativní budovy. Původní název byl Jubilejní škola na oslavu panování císaře a krále Františka Josefa I.

Vypracováním půdorysných náčrtů byl pověřen městský stavitel Josef Vaculík a návrhem zevnější úpravy architekt K. H. Kepka. Na stavbě se podíleli převážně místní živnostníci, např. Čeněk Venclík, Josef Doležel atd. Poprvé se v nové škole začalo vyučovat 3. listopadu 1910.

Budova školy je trojpodlažní, průčelím orientovaná k sousední sokolovně. Kepkova fasáda se pyšní trojúhelníkovitými štíty zdobenými plastikami dětských postav jako alegorie žáků. Budova jubilejní školy patřila 7 k nejmodernějším a nejdražším tehdejším školským zařízením. V roce 1993 byla prohlášena za kulturní památku. (ber)

Poslat nový komentář