Starý Prostějov. Kaple v Krasicích překážela vjezdu do Galy

Starý Prostějov. Kaple v Krasicích překážela vjezdu do Galy
Foto SOkA Pv

Kaple stála před areálem národního podniku Gala. Vedení podniku požádalo dne 28.3.1955 ONV v Prostějově o souhlas s demolicí kaple s tím, že "kaple je ve špatném stavu, překáží vjezdu do podnikové garáže a také plynulosti průjezdu po obecní silnici".

Již 29.3.1955 vydal ONV Prostějov povolení k demolici. Začátkem dubna 1955 podnik Gala oznámil, že demolice byla dokončena; materiál byl ihned odvezen a terén srovnán. S demolicí předtím vyjádřily souhlas i Státní památkový ústav, MNV v Krasicích a místní organizace KSČ. (ber)

 

Poslat nový komentář