Starý Prostějov. OP

Starý Prostějov. OP
Foto SOkA

Rozlehlý výrobní areál z poloviny šedesátých let minulého století je už sice osmým rokem pouhým stínem z minulosti, přesto je pro mnoho obyvatel našeho regionu nezapomenutelný.

Roztříštěná výroba oděvů se po roce 1948 definitivně sjednotila pod výrobní podnik Oděvní závody Jiřího Wolkera, později přejmenovaný na Oděvní průmysl Prostějov (OP Prostějov). V roce 1964 se závody přemístily do nově zbudovaného mamutího továrního komplexu, zaměstnávaly zhruba deset tisíc lidí a pokrývaly 80 % produkce veškeré oděvní výroby v tehdejší republice, byly i významným vývozcem. Po sametové revoluci v roce 1991 se podnik zprivatizoval a pokračoval jako akciová společnost. Během devadesátých let se zdálo, že firma prosperuje a sílí. Přelom tisíciletí ale přinesl nové problémy, na které již management nebyl schopný adekvátně reagovat. Díky sílící konkurenci levné konfekce z Číny i vplynutí tzv. rychlé módy na naše území začala postupná, téměř desetiletá agónie OP Prostějov, na jejímž konci byla v roce 2010 insolvence a opuštění obrovského areálu. Náročný provoz a technologická zastaralost měly na úpadku firmy rozhodně nemalý podíl. Průmyslový areál ležel následující čtyři léta ladem, aby jej pak koupila společnost, která ho s pomocí tuny výbušniny poslala definitivně do minulosti. (red)

Poslat nový komentář