Starý Prostějov. Brněnská ulice

Starý Prostějov. Brněnská ulice
Foto SOkA

Brněnská ulic je jednou z těch, které zcela změnily svou podobu. Z původní zástavby v ní zbylo pramálo.

Svědčí o tom i fotografie z roku 1976, kdy ještě stály, alespoň částečně, domy po levé straně. (ber)

Poslat nový komentář