Staré Prostějovsko. Plumlovská přehrada

Staré Prostějovsko. Plumlovská přehrada
Foto SOkA Pv

Vodní dílo Plumlov na říčce Hloučele bylo do trvalého provozu uvedeno v roce 1936. Patří tak k nejstarším v celém povodí řeky Moravy. 

Hráz je situována na místě dvou původních rybníků Stichovského a Zlechovského, přičemž současná hráz vznikla zvýšením původní Stichovské hráze o výšce pět metrů na současných sedmnáct. 

Za zmínku stojí, že na fotografii z roku 1938 nenalezneme na protilehlém břehu žádný rekreační objekt. (ber)

Poslat nový komentář