Za řízení v opilosti až 75 tisíc pokuty, navrhuje ministerstvo. Do postihů můžete mluvit i vy

Za řízení v opilosti až 75 tisíc pokuty, navrhuje ministerstvo. Do postihů můžete mluvit i vy
ilustrační foto PČR

U příležitosti deseti let od zavedení bodového systému vyzývá ministr Dan Ťok veřejnost k širší diskuzi o připravované legislativě. Ministerstvo dopravy připravilo návrh změn v postihování a bodování řidičů a jej předkládá veřejnosti. Máte několik dní, abyste zaslali jakékoli své nápady či připomínky na zřízenou e-mailovou adresu pripominky@mdcr.cz

Sazby pokut se za posledních let výrazně neměnily a nízké jsou i v evropském srovnání. Cílem Ministerstva dopravy je výrazněji postihovat závažné a vědomé přestupky, které ohrožují ostatní účastníky silničního provozu. Třeba za řízení pod vlivem alkoholu můžete zaplatit ve správním řízení až 75 tisíc korun, stejně jako za řízení vozu bez platného řidičského průkazu. Za předjíždění v zákazu pak můžete „slíznout“ až 25 tisíc pokuty, stejně jako za použití antiradaru. Navrhovaná změna zahrnuje i zavedení principu dvakrát/třikrát a dost.

Ke stažení připravilo ministerstvo tabulkový souhrn změn, odůvodnění i dvě varianty znění zákona. „K těmto podkladům se již vyjádřila odborná veřejnost a nyní se obracíme se stejnou prosbou i na širokou veřejnost. Máte-li zajímavé podněty k fungování bodového systému nebo k připravované legislativě, pošlete nám je,“ uvedl ministr Dan Ťok.

Lhůta pro odeslání Vašich připomínek a nápadů je do 13.5.2016, poté budou všechny Vaše podněty prostudovány a předány k diskuzi na úrovni Ministerstva dopravy. „Průběžně budou vybrané změny prezentovány i na sociálních sítích Twitter a Facebook, kde jsme pro Vás založili i novou stránku „nový bodový systém“, dodává ministerstvo.

Úplný výčet navrhovaných změn naleznete na http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/F57AA0DA-FF84-4D5F-A4A5-2E159BF99F09/0/Prestupky_uplnyvycet.pdf  (ber)

 

Poslat nový komentář