Speed Marathon v Olomouckém kraji odhalil rychlíky

Speed Marathon v Olomouckém kraji odhalil rychlíky
Foto PČR
Další fotky: 
Speed Marathon v Olomouckém kraji odhalil rychlíky

V pátek 21. dubna 2023 se v Olomouckém kraji uskutečnila v rámci mezinárodní spolupráce organizace ROADPOL celorepubliková dopravně bezpečnostní akce, při které se policisté zaměřili na dodržování stanovených rychlostních limitů v obcích i mimo obec. Policisté prováděli v průběhu celého dne měření rychlosti v rizikových lokalitách na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu. Na výběru úseků se nepodíleli jen policisté, ale i samotní občané.

„Čtyřiačtyřicet policistů zkontrolovalo 370 vozidel v celém Olomouckém kraji. Akce byla řidičům dopředu známa, přesto bylo zjištěno celkem 175 dopravních přestupků a 1 trestný čin. Z toho 162 přestupků policisté vyřešili příkazem na místě. Udělili pokuty za bezmála 105 tisíc korun. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 125 řidičů. Policisté přistihli 2 řidiče pod vlivem alkoholu a 1 pod vlivem jiných návykových látek,“ uvedla koordinátorka prevence Jiřina Vybíhalová.

Obdobné dopravně bezpečnostní akce budou probíhat i v dalších dnech. (red)

 

Poslat nový komentář