Policie hledá majitele historické knihy!

Policie hledá majitele historické knihy!
Foto PČR
Další fotky: 
Policie hledá majitele historické knihy!
Policie hledá majitele historické knihy!

Obvodní oddělení Policie České republiky Němčice nad Hanou vyhlašuje veřejný popis historického dokumentu s názvem „SACRA BIBLIA“, která byla vytisknuta  v roce 1684 v Norimberku s obsahem Starého a Nového zákona. Kniha byla zajištěna v rámci trestního řízení spáchání přečinu krádež a přečinu porušování domovní svobody v obci Dobromilice.

Vzhledem k tomu, že vlastník shora uvedené věci není znám, vyzývá Policie České republiky touto veřejnou výzvou, aby se poškozený přihlásil na útvaru Policie České republiky, Obvodní oddělení Němčice nad Hanou, ulice Tyršova 546, 798 27 Němčice nad Hanou a uplatnil svá vlastnická práva. Veřejné výzvy je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele. Výzva bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Obvodní oddělení Němčice nad Hanou a na úřední desce města Němčice nad Hanou.

„Nepřihlásí-li se vlastník věci v této lhůtě, vyhlášená věc připadne do vlastnictví státu, tím není dotčeno právo vlastníka žádat vydání takové věci nebo vydání částky stržené za její prodej,“ dodal policejní mluvčí František Kořínek. (red)

Poslat nový komentář