Šéf prostějovských policistů odchází!

Šéf prostějovských policistů odchází!
ilustrační foto

Plukovník Miroslav Spurný nastoupil do služeb policie v roce 1982 ve svých jednadvaceti letech. Od té doby prošel všemi základními i velitelskými policejními funkcemi. Od 15. 10. 2016 byl jmenován na pozici vedoucího ÚO Prostějov. K 31. březnu svou kariéru u PČR končí a odchází do důchodu.

Miroslav Spurný se od poloviny osmdesátých let zabývá historií československého četnictva a policejních sborů. Dnes se řadí mezi uznávané odborníky a sběratele četnických reálií v České republice. Výsledky jeho práce jste mohli vidět na výstavě v Prostějově v roce 2010 a v roce 2011 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. V roce 2014 vydal publikaci mapující historii a činnost bezpečnostních sborů, policie a četnictva na našem území. V knize „Ve dne v noci podle zákoníku. Policisté a četníci v českých zemích do roku 1945“ se mu podařilo shromáždit zcela ojedinělou kolekci dochovaných reálií ze života strážců zákona. Díky ochotě několika soukromých sběratelů, kteří zpřístupnili své sbírky, vznikla kniha v mnoha ohledech unikátní.

Kniha přibližuje vývoj bezpečnostních sborů od dob habsburské monarchie do roku 1945 v podobě dochovaných stejnokrojů, zbraní, výstrojních součástek a služebních pomůcek. 

Nástupce Miroslava Spurného vzejde z výběrového řízení. (ber)

Poslat nový komentář