Nehody a vandalové stojí město nemalé finance

Nehody a vandalové stojí město nemalé finance
ilustrační foto ber

Dopravní nehody a vandalismus stojí při opravách městskou pokladnu každým rokem nemalé finanční částky. 

„Na úhradu nákladů souvisejících s opravou vzniklých poškození jsme vydali z městské pokladny přes 114 tisíc korun. Tyto nemalé finance byly městu následně vráceny zpět jako likvidace pojistných událostí z pojištění majetku města. Prostředky budou opětovně použity na různé opravy, “ uvedl 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil. 

V roce 2021 bylo pojišťovnou poskytnuto městu pojistné plnění za pojistné události při škodách na majetku města: - poškozené veřejné osvětlení ul. Úprkova (dopravní nehoda) - poškozené veřejné osvětlení ul. Domamyslická (dopravní nehoda) - poškozené veřejné osvětlení ul. Vápenice (dopravní nehoda) - poškozené veřejné osvětlení ul. kostelní (dopravní nehoda) - poškozené zábradlí ul. Svatoplukova (dopravní nehoda) - poškozené zábradlí ul. Vrahovická (dopravní nehoda) - poškozené dopravní značení ul. Okružní (dopravní nehoda) - zničené odpadkové koše 25 ks (vandalismus 31. 12. 2020) - zničené odpadkové koše 7 ks (vandalismus 2-3/2021) - poškozená skleněná výplň zastávky MHD ul. Okružní (vandalismus) - poškozená skleněná výplň zastávky MHD ul. Dolní (vandalismus) - poškozený kontejner na tříděný odpad ul. B. Němcové (vandalismus) - poškozený kontejner na tříděný odpad ul. B. Šmerala (vandalismus) - poškozený přístřešek na odpady sídl. E. Beneše (graffiti). (red)

 

Poslat nový komentář