Prokázal se neplatným dokladem. Přestupek bude řešit správní orgán

Prokázal se neplatným dokladem. Přestupek bude řešit správní orgán
ilustrační foto mvcr.cz

Předminulý pátek 10. března v ranních hodinách prostějovští strážníci prověřovali telefonické oznámení týkající, se špatného parkování. Na místě se jim podařilo zkontaktovat řidiče nevhodně zaparkovaného vozidla. Při prokazování totožnosti mladý muž strážníkovi předložil občanský průkaz s odstřiženým levým horním rohem.

„Z dostupných evidencí hlídka zjistila, že je tento občanský průkaz již neplatný, jelikož uběhla zákonná lhůta pro vyřízení nového dokladu. Tím, že ve lhůtě 45 dnů od změny údajů (rodinného stavu) nepožádal o vystavení nového občanského průkazu, se šestadvacetiletý muž dopustil přestupku proti zákonu o občanských průkazech. Veškeré protiprávní jednání projedná příslušný správní orgán,“ informovala komisařka Tereza Greplová.

Změna některého z osobních údajů, např. uzavření manželství, změna jména, příjmení, změna trvalého pobytu je vyznačena oddělením příslušného horního rohu. Občanský průkaz může mít ze zákona oddělený levý horní roh (označený písmenem A) v případě, že se změnil údaj o místě trvalého pobytu nebo pravý horní roh (označený písmenem B) v případě, že došlo ke změně rodinného stavu nebo jakékoli jiné matriční události (změna jména, příjmení, osobního stavu a podobně). Takový doklad zůstává platný po dobu 45 dnů od data změny.

Platnost OP skončí uplynutím 45 dnů ode dne:

- ohlášení změny místa trvalého pobytu,

- nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení,

- změny pohlaví,

- změny rodinného stavu, pokud je rodinný stav uveden v občanském průkazu. (red)

Poslat nový komentář