Muzeum zve na pohřbívání

Muzeum zve na pohřbívání
ilustrační foto muzeumpv.cz

Pohřbívání v době kamenné. To je výstava, věnována pohřebním zvyklostem v mladší a pozdní době kamenné na základě archeologických nálezů z oblasti střední Moravy. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 6. 4. 2017 v 17 hodin. V Muzeu Prostějovska. 

Návštěvníci se seznámí s výsledky záchranných archeologických výzkumů na zajímavých lokalitách, jako jsou Kralice na Hané, Slatinky, Držovice nebo Čechůvky. Zastoupeno bude hned několik pravěkých kulturních celků od neolitické kultury s lineární keramikou až po samotný závěr eneolitu a kulturu se zvoncovými poháry. Dále bude představena unikátní lokalita v Brodku u Prostějova, která byla objevena a prozkoumána v roce 2015 při stavbě dálničního sjezdu. Lidově nazvaný „hanácký Stonehenge“ zřejmě ve své době mohl sloužit jako kalendárium a místo pro pozorování nebeských těles. Po zahájení výstavy vystoupí písničkáři Lada Šimíčková a Ivo Cicvárek. "K výstavě je připraven edukační program pro školy. Objednávky na: jsvozilkova@muzeumpv.cz, tel. 770 128 305," zve muzeum. (red)

 

Poslat nový komentář