Muzeum vystavuje unikáty ze svých sbírek. Spojuje je téma flóry a fauny

Muzeum vystavuje unikáty ze svých sbírek. Spojuje je téma flóry a fauny
Foto Muzeum a Galerie v Prostějově
Další fotky: 
Muzeum vystavuje unikáty ze svých sbírek. Spojuje je téma flóry a fauny

Průřezově pestrou přehlídku předmětů s živočišnými a florálními motivy nabízí nová výstava Muzea a galerie v Prostějově. Jde o výjimečné kousky ze sbírek muzea, které neměl ani pravidelný návštěvník zatím možnost spatřit. Přístupná bude už od příštího týdne, kdy se muzeum opět otevře.

 Po několikaměsíční pauze otevíráme a velmi se na to těšíme. Protože je ale pondělí pro nás už tradičně dnem zavíracím, na první návštěvníky budeme čekat hned v úterý 11. května,“ uvedl Václav Horák, statutární zástupce Muzea a galerie v Prostějově.

Exponáty výstavy nazvané Flora a fauna z našich depozitářů, jsou rozmístěny do třech výstavních sálů hlavní budovy muzea. „Jde o téma, které je v našich depozitářích v různých podobách hojně zastoupené. Protože některé předměty jsou zcela nové nebo jsme ještě neměli příležitost je vystavit a byla by škoda se o ně nepodělit, rozhodli jsme se je zpřístupnit touto formou,“ vysvětlil Václav Horák.

Milionový malíř Bukovac

Vůbec poprvé veřejnost uvidí secesní pohovku s květinovým čalouněním z přelomu 19. a 20. století a také obraz s názvem Dívky u tůně. „Jeho autorem je Vlaho Bukovac. Žák francouzského malíře Alexandre Cabanela, který v roce 1903 nastoupil jako profesor na Akademii výtvarných umění v Praze a jeho ateliérem prošla řada osobností, mimo jiné: Emil Filla či Bohumil Kubišta. Hodnota jeho obrazů v posledních letech velmi stoupla a na aukcích se prodávají v řádech milionů. O to zajímavější je, že se obraz do našeho muzea v roce 1961 dostal jako dar,“ prozradila kunsthistorička Jitka Vybíralová Gajdošíková.

Z lidového prostředí, které se přírodními motivy inspirovalo, stojí za pozornost součásti hanáckých krojů, ale také džbánky modranského nebo olomučanského typu. Také mince nebo medaile nesou vypodobnění zvířecích či rostlinných motivů a některé z nich návštěvníci uvidí vůbec poprvé. Výstava však nabízí i užitkové předměty, jako jsou hodiny, sošky, zbraně, poháry, perníkářské formy či třeba glóbus. Nechybí však ani několik skic členů šlechtického rodu Silva-Tarouců nebo Jiřího Wolkera. „Během svých gymnaziálních let vytvořil několik studentských prací, které kromě portrétů a zátiší obsahují také rostlinné a živočišné motivy. Tyto práce, které se běžně nevystavují, ukazují však, že Jiří Wolker nebyl jen nadaný básník, ale že se zajímal i o výtvarné umění,“ sdělil historik Filip Gregor.

Historie uchovaná v kameni

V přírodovědné části výstavy najdeme skutečné živočichy nebo jejich schránky a také rostliny. „Zvláštním druhem rostlin a živočichů v muzejních depozitářích jsou zkameněliny. Původně živé organismy nebo jejich schránky zůstaly uchovány v kameni a vypovídají tak o podobě života v dávné geologické minulosti naší planety. Kromě zkamenělin živočichů se geologická sbírka pyšní také pradávnými rostlinami v kamenné podobě. Jejich příběh se psal v karbonu, tedy období prvohor,“ popsala geoložka Vladimíra Jašková.

Při pohledu do archeologické vitríny s kolekcí krásně zdobených zvoncovitých pohárů pak může návštěvník stát před hádankou, proč byl tento unikátní nález z archeologického výzkumu, který se v roce 2015 uskutečnil v Brodku u Prostějova, zařazen do výstavy, jejíž mottem je flóra a fauna. Vysvětlení je ale jednoduché. „Poháry připomínající zvon, pálené do cihlové barvy, byly vyráběny přibližně od 2. poloviny 3. tisíciletí před Kr. do začátku 2. tisíciletí před Kr. V tomto období nebyl ještě zvon znám, a proto je velmi pravděpodobné, že se naši předci inspirovali v přírodě a tento tvar „okoukali“ u lučního zvonku,“ vysvětlila archeoložka Blanka Veselá.

Flóra se však na výstavě objevuje také na fotografiích z muzejního fotoarchivu a v přírodovědně zaměřených knihách a časopisech z bohaté muzejní knihovny čítající kolem 22 000 svazků. K unikátům patří knihy Klubu přírodovědeckého v Prostějově a také jeho známý klubový časopis Věstník.

Výstava bude otevřená od 11. května do 29. srpna letošního roku, informace o muzeu a dalších výstavách návštěvníci najdou na sociálních sítích a webu muzea www.muzeumpv.cz . (red)

Poslat nový komentář