Svatý Mikuláš. Tradice napříč dějinami

Svatý Mikuláš. Tradice napříč dějinami
ilustrační foto ber

Předvečer svátku svatého Mikuláše, který každoročně připadá na 5. prosince, asi nijak představovat nemusíme. Po městech a vesnicích chodí Mikuláš, anděl a čert – trojice, která obdarovává děti a často v nich budí posvátný respekt.

Čas adventní se odjakživa pojil s půstem a tichým rozjímáním. Proto měly oslavy svátku Mikuláše v dobách našich předků spíš masopustní ráz. Po vsi chodil průvod, ve kterém bylo hned několik Mikulášů, čertů i andělů a doprovázelo je mnoho dalších masek. Podoba oslav se  lišila kraj od kraje. V chudých oblastech dávaly děti punčochu za okno, v bohatších Mikuláš navštěvoval stavení a děti obdaroval sám. Nejenže se malých nezbedníků ptal, jak byli hodní, ale zkoušel je i z modliteb. Hodné děti obvykle dostávaly jablíčka, ořechy a cukrovinky. A ty zlobivé našly ve své punčoše syrové brambory nebo několik kousků uhlí.

Koho si touto tradicí vlastně připomínáme? Mikuláš se narodil na konci 3. století v tureckém městě Patara do řecké křesťanské rodiny rybáře. Podle pověstí byl velmi zbožný a po smrti svého otce rozdal dědictví chudým a vydal se na cesty. Doputoval až do Myry, kde se stal biskupem. Jeho obliba mezi lidmi rostla i po smrti, a tak ho za svatého uznaly postupně všechny křesťanské církve.

Uctívání svatého Mikuláše z Myry se postupně stalo součástí víry širokých vrstev a zvolna se šířilo i do dalších krajin. K jeho největší expanzi docházelo od 8. století v Rusku, jehož je patronem. Postupně se kult tohoto štědrého muže šířil i do dalších slovanských zemí a od 10. století také do Evropy, zvláště pak Německa, Francie a Anglie.

I když se tradice spojené s oslavou sv. Mikuláše v různých krajích liší, všude jsou spojeny se štědrostí a rozdáváním dárků. U nás chodí Mikuláš přímo do domácností nebo nechává dětem dobroty za oknem. V USA se tato stará tradice oslavy svatého Mikuláše postupně přetvořila ve fenomén Santa Clause a byla posunuta až do období Vánoc. Odtud se šířila po světě, kde v různých kulturách nabývala rozličných podob a zvyků.

Mikuláš však nechodí rozdávat nadílku sám. Jako symbol dobra a zla ho doprovází čerti a andělé. Čerti se starají o symbolické trestání a strašení, zatímco andělé odměňují hodné. Ne vždy byl ale Mikuláš doprovázen. Andělé a čerti se k němu přidali až v moderní době, kdy vznikla větší potřeba postrašit a vychovávat děti.  Anděl, čert a Mikuláš se i dnes dětí ptají, zda byly hodné, a podle toho rozdávají dárky. Sladkosti a jiné dobroty jim tak zpříjemňují dny, které ještě zbývají do tolik očekávaných Vánoc. (ber)

Poslat nový komentář